O. Antoni Węgrzynowicz OFMRef

2 sierpnia

Jeden z najwybitniejszych MARIOLOGÓW POLSKICH… o. ANTONI WĘGRZYNOWICZ

Andrzej Stanisław Węgrzynowicz, w zakonie o. Antoni, urodził się w Krakowie w roku 1658. Ochrzczony został 17 września. Kształcił się u dominikanów i na Akademii Krakowskiej. W dniu 3 lipca 1675 roku w wielickim nowicjacie REFORMATÓW PROWINCJI MAŁOPOLSKIEJ rozpoczął życie zakonne. Rok później złożył profesję uroczystą. Święcenia kapłańskie przyjął 19 września 1682 r. w Krakowie. Mszę św. prymicyjną odprawił w krakowskim kościele reformatów 4 października.

Przez szereg lat był lektorem filozofii (w Lublinie) i teologii (w Lublinie, Lwowie i Krakowie); kaznodzieją (w Bieczu i Wieliczce) i gwardianem (w Zakliczynie, 1689-90; Wieliczce, 1706-08 i 1709-10; Lwowie, 1714-16 i Krakowie, 1716-17).

Pełnił dwukrotnie urząd prowincjała (1701-04 i 1710-13); ponadto kustosza (1698-1701) i definitora (1695-98 i po śmierci o. Petranowskiego w roku 1721).

Zaraz na początku zakonnego życia w nauce i w cnotach sporo postępował; zawsze nabożny…  Wielkim był miłośnikiem Męki Chrystusowej i honoru Najśw. Matki; wszelkim sposobem pragnął pomnożenia Jej chwały…

W obyczajach był poważny, w zabawie miły, w modlitwie gorący, w zachowaniu życia pospolitego pilny. (…) Próżnowania wielki nieprzyjaciel; żadnego momentu czasu darmo nie strawił, zawsze pożyteczną zabawiając się pracą, która by lub jego, lub bliźnich służyła zbawieniu. Zdawało mu się wielką stratą, gdyby dnia którego co nie zapracował.(…) Nigdy inaczej pracy nie poczynał, tylko od modlitwy… (Kleczewski

Pozostawił po sobie szereg dzieł teologiczno – kaznodziejskich:

Melodya S. Kazimierza Królewicza Polskiego (z kazaniami o NMP i św. Kazimierzu);

Syllabus Marianus (kazania na cześć Matki Bożej);

Panophia Ecclesiæ Dei (Obrona Kościoła Bożego – doktryny katolickiej);

Teologia Zakonna Duchowna;

Alphabetum Immaculatae Conceptionis SS. Virginis Mariae (Tyle kazań na cześć Niepokalanie Poczętej, ile jest liter w alfabecie);

Nuptiae Agni Gody Baranka Apokaliptycznego Albo Kazania Na Uroczyste Święta P. Jezusowe, Nayśw. Panny, y Świętych Bożych;

Kazań niedzielnych Księga Pierwsza to iest Siedm trąb z obiawienia Jana Świętego przeciwko siedmiom głównym grzechom;

Kazań Niedzielnych Księga Wtóra to iest, Siedm Kolumn Domu Mądroścci Duchowney: albo pobożnoścci alias O Siedmiu Cnotach Chrześciańskich;

Kazań Niedzielnych Księga Trzecia Albo Nauki O Czterech Rzeczach Ostatecznych Przez Całoroczne Niedziele Rozłożone.

Zaliczany jest do grona najwybitniejszych mariologów polskich. Kazimierz Panuś, autor publikacji z zakresu historii wymowy kościelnej, nazywa go jednym z najlepszych i najoryginalniejszych kaznodziejów - literatów, zwracając uwagę na jego umiejętności pisarskie, w tym „przejrzysty i bogaty język, bez manieryzmu właściwego tamtej epoce” .

Pieszo o żebraczym chlebie podejmował podróże do Rzymu i Hiszpanii, nie docierając tam jednak z powodu toczonych wówczas wojen. Amatorsko uprawiał malarstwo, rzeźbiarstwo, rytownictwo

Zmarł 2 sierpnia 1721 roku w Krakowie.

© CRT 2012