O. Dionizy Gotz OFMRef

6 października

DOCZEKAŁ ODRODZENIA KLASZTORU STOPNICKIEGO… o. DIONIZY GOTZ

Karol Gotz (w niektórych dokumentach i opracowaniach: Goc) urodził się w Wolbromiu 23 października 1836 roku. Nowicjat MAŁOPOLSKIEJ PROWINCJI REFORMATÓW rozpoczął 8 kwietnia 1853 r. w Stopnicy. W tym to dniu otrzymał habit i imię zakonne Dionizy. Śluby uroczyste złożył 19 czerwca 1857 r. w Pińczowie, gdzie od roku 1854 studiował kolejno gramatykę, retorykę i w latach 1856 - 58 filozofię. Przez następne dwa lata był studentem teologii w klasztorze sandomierskim. Dnia 25 lipca roku 1859 w tamtejszej katedrze z rąk miejscowego biskupa Józefa Juszyńskiego otrzymał tonsurę, włączającą go do stanu duchownego i święcenia niższe oraz (zapewne przed tym) sakrament bierzmowania. Ten sam hierarcha udzielił mu święceń subdiakonatu (1 sierpnia) i diakonatu (6 sierpnia). Święcenia kapłańskie przyjął 28 października tegoż 1859 roku.

Do wybuchu powstania styczniowego zdążył pracować przez dwa lata jako kaznodzieja w Chełmie i przenieść się do Solca, gdzie powierzono mu urząd instruktora nowicjuszy. W połowie roku 1863 mianowany został lektorem gramatyki i kaznodzieją w konwencie stopnickim. Ponieważ klasztor ten władze rosyjskie wyznaczyły jako „etatowy”, od listopada roku 1864 zaczął on zapełniać się zakonnikami ze skasowanych domów. Mieszkającemu tam o. Dionizemu w roku 1867 powierzono obowiązki wikarego miejscowej parafii. Cztery lata później mianowany został gwardianem. Urząd ten spełniał przez pięć lat (1871 - 76). W latach 1876 - 90 był kapelanem klasztoru Sióstr Szarytek i szpitala w Kurozwękach. Od roku 1886 powierzony mu był jednocześnie urząd wikarego w Stopnicy, który spełniał aż do momentu likwidacji tamtejszego klasztoru w 1898 r. Przeniesiony został wówczas do konwentu pilickiego. Następnie, w latach 1902 - 05, był wikarym parafii w Daleszycach, po czym powrócił do Stopnicy. Tam, od roku 1906, pełnił urząd rektora kościoła poreformackiego.

W roku 1916 o. Dionizy zwrócił się z prośbą do o. Zygmunta Janickiego, prowincjała galicyjskiego, o przyłączenie klasztoru stopnickiego do Prowincji Matki Bożej Anielskiej. Jedenaście dni po swoich osiemdziesiątych urodzinach, 3 października, powitał młodych zakonników na czele z nowym przełożonym, błogosławionym o. Narcyzem Turchanem.

Zmarł 6 października 1920 r. w Stopnicy. Wśród żywych pozostało jeszcze trzech zakonników z dawnej MAŁOPOLSKIEJ Prowincji Matki Bożej Anielskiej: o. Roman Jarzeński, o. Salezy Zychowicz i o. Tomasz Szczerbiński…

 

© CRT 2012