O. Dionizy Kaczorowski OFMRef

NA DALEKIEJ UKRAINIE… o. DIONIZY KACZOROWSKI (240. rocznica śmierci)

Szymon Kaczorowski, w zakonie o. Dionizy, przyszedł na świat w roku 1725 w Mszczonowie (województwo mazowieckie, ziemia sochaczewska); tam też 29 października został ochrzczony.

Przyjęty, jako jeden z pierwszych kandydatów, do nowoutworzonej RUSKIEJ KUSTODII REFORMATÓW w dniu 5 października 1746 r. w Chełmie, pięć dni później rozpoczął tam nowicjat, po zakończeniu którego złożył uroczyste śluby zakonne 10 października 1747 r.

Filozofię studiował w Rawie Ruskiej i Chełmie, teologię (1750-53) we Lwowie. Tam, 23 września 1752 r. miejscowy metropolita, abp Mikołaj Wyżycki udzielił mu święceń prezbiteratu. Posługę kapłańską spełniał w dziewięciu spośród dziesięciu klasztorów KUSTODII (od roku 1763 PROWINCJI). Powierzano mu urzędy kaznodziei (w Kryłowie, Bukaczowcach i Żorniszczach; tam także w latach 1779-80 był prefektem misji), wikarego konwentu (w Rawie Ruskiej, Lwowie, Sądowej Wiszni, Złoczowie i Żorniszczach), przełożonego rezydencji w Bukaczowcach (1765-66) i Żorniszczach (1768-70) oraz gwardiana klasztoru chełmskiego (1759-60).

Najdłużej mieszkał w najbardziej wysuniętym na wschód klasztorze pod wezwaniem św. Jana Ewangelisty w Żorniszczach (w dawnym województwie bracławskim, dziś winnickim). Przebywał tam od roku 1767 aż do śmierci, 21 lipca 1783 roku, z przerwą w latach 1775-76, kiedy to przeniesiony był do Dederkał Wielkich.

W czerwcu i lipcu 1768 roku ma tamtych ziemiach rozegrał się dramat związany z tak zwaną KOLISZCZYZNĄ (powstaniem chłopskim skierowanym przeciwko polskiej szlachcie, duchowieństwu katolickiemu i Żydom). Wymordowano w okrutny sposób od stu do dwustu tysięcy ludzi. Słynna RZEŹ HUMAŃSKA miała miejsce ok. stu kilometrów na wschód od Żorniszcz… Zakonnicy na kilka tygodni schronili się w klasztorze dederkalskim. Do Żorniszcz jednak, na szczęście, fala morderstw i zniszczeń nie dotarła…

 

© CRT 2012