O. Elekt Zieleźnicki OFMRef

22 maja

WOLAŁ ŻYCIE W KLASZTORZE NIŻ NA HETMAŃSKIM DWORZE… o. ELEKT ZIELEŹNICKI

Józef Zieleźnicki (o. Elekt), urodził się ok. roku 1734. Przed wstąpieniem do zakonu pracował na dworze Wacława Rzewuskiego, hetmana polnego koronnego, późniejszego hetmana wielkiego i kasztelana krakowskiego. Służbę, w której zdobywał zasługi dla Ojczyzny, zamienił na poświęcone Bogu życie…

Do RUSKIEJ PROWINCJI REFORMATÓW został przyjęty 3 lipca 1767 roku w Sądowej Wiszni i tamże pięć dni później rozpoczął nowicjat. Uroczyste śluby zakonne złożył 8 lipca 1768 r. także w Sądowej Wiszni. Filozofię studiował w Dederkałach, teologię we Lwowie i tam, 1 marca 1772 roku, w kościele OO. Dominikanów, otrzymał z rąk Rajmunda Jezierskiego, biskupa bakowskiego, święcenia kapłańskie. W Chełmie, Złoczowie, Żorniszczach i Dederkałach był wikarym klasztoru, natomiast w Krzemieńcu przez rok (1786-87 ) gwardianem. Cztery lata (1774-78) wspomagał prowincjałów, najpierw o. Stanisława Kleczewskiego, później Filipa Woynarowicza, jako ich socjusz i osobisty sekretarz. Podobną posługę spełniał w latach 1788-89 wobec drugiego przełożonego KUSTODII św. ANNY, o. Ksawergo Germera. Wreszcie siedem ostatnich lat życia spędził na urzędzie sekretarza KUSTODII.

Zapisał się w pamięci współbraci jako człowiek wielkiej pracowitości, przykładnego życia, pełen zasług. Czas dzielił między pracę i modlitwę w chórze. Miał piękny charakter pisma… Jest autorem pozostającej w rękopisie i przechowywanej w Bibliotece Narodowej Ukrainy im. Władimira Wiernadskiego w Kijowie CHRONOLOGII PROWINCJI MB BOLESNEJ.

Umierając 11 maja (22 maja według kalendarza gregoriańskiego) 1797 r. w Krzemieńcu, wzbudzał akty pobożne… Pochowany w wigilię uroczystości Wniebowstąpienia Pańskiego, 13 maja (wg kal. juliańskiego), przez o. Feliksa Brzezickiego, gwardiana franciszkanów krzemienieckich…

© CRT 2012