O. Feliks Laassner OFMRef

6 sierpnia

NAJPIĘKNIEJSZE W ŻYCIU CHWILE - PRZY GROBIE CHRYSTUSA… o. FELIKS LAASSNER

Ignacy Laassner, w zakonie o. Feliks, urodził się w Gdańsku 5 października 1805 r. Do WIELKOPOLSKIEJ PROWINCJI REFORMATÓW wstąpił 5 listopada 1826 r. Nowicjat odbył w Szczawinie Kościelnym, studia filozoficzne w Miedniewicach, teologiczne w Warszawie. Jako kleryk był młodzieńcem „niespokojnego ducha”, o czym świadczą dwie ucieczki do innych PROWINCJI REFORMACKICH. Już w 1827 r., wraz z o. Lucjuszem Ostrowskim do Płocka (PROW. PRUSKA), a w 1829 do PROW. MAŁOPOLSKIEJ… Święcenia kapłańskie otrzymał 26 grudnia 1836 r.

W roku 1840 był kaznodzieją niemieckim w Lutomiersku, przebywając zaś w Choczu pełnił urząd wikarego parafii Jedlec. Z tegoż Chocza wyruszył 3 lutego 1843 roku, przez Rzym, do pracy w Kustodii Ziemi Świętej. Przez 5 miesięcy pełnił służbę przy Grobie Chrystusa w Jerozolimie. O tym okresie swego życia napisał: „były to dla mnie najpiękniejsze w życiu mojem chwile, a kto ich tak jak ja dożył, ten może wyznać, iż dosyć się nażył”… W latach 1846-48 był w Aleksandrii duszpasterzem katolików narodowości polskiej i niemieckiej. W drodze powrotnej zatrzymał się w Krakowie i tam pozostał przez cztery lata (do roku 1853), prowadząc duszpasterstwo dla Niemców w kościele św. Barbary. Tamże w roku 1855 ukazała się drukiem książka jego autorstwa: PIELGRZYMKA MISSYJNA DO ZIEMI Ś., SYRYI I EGIPTU,. w latach od 1843 do 1849 r. odbyta : z dokładném opisaniem wszystkich miejsc świętych. We wstępie ks. L. F. Karczewski napisał o nim: lubiany od wszystkich, dla swej dobroci, pobożności i prac apostolskich, chciał swemu narodowi zostawić pamiątkę niniejszego dzieła, jako podarek zakonnika pielgrzyma…

On sam był już w tym czasie w Łąkach Bratiańskich (nominalnie w PROWINCJI PRUSKIEJ, od 1855 PRUSKO-POZNAŃSKIEJ pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia NMP). Pełnił między innymi posługę spowiednika w Poznaniu, w Miejskiej Górce kaznodziei niemieckiego, Wejherowie (duszpasterza katolików narodowości niemieckiej i magistra nowicjatu) i wreszcie w Bysławku. Tam zmarł (jako jedyny z reformatów) 6 sierpnia 1865 r.

© CRT 2012