O. Franciszek Ottomański OFMRef

8 lipca

O. FRANCISZEK OTTOMAŃSKI, PROWINCJAŁ WIELKOPOLSKI

Do REFORMATÓW PROWINCJI WIELKOPOLSKIEJ przyjęty został 31 lipca 1777 r. Kilka dni później rozpoczął nowicjat w Osiecznej, gdzie też 3 sierpnia 1778 r. złożył profesję uroczystą w rękach o. Feliksa Adamskiego, aktualnego definitora prowincji.

Powierzany mu był urząd lektora filozofii (w Wieluniu) i teologii (w Warszawie i Kaliszu). Jako definitor był jednocześnie magistrem nowicjatu w Szczawinie Kościelnym (1809-12); jako kustoszgwardianem w Kaliszu (1821 -24). Pełnił też urząd gwardiana, m.in. w Woźnikach (1800-02 i 1806-09), Pakości (1812-13), Szczawinie (1814-18), Kaliszu (1818-20), Warszawie (1827-29). Podczas Kapituły Prowincjalnej w Lutomiersku, 19 lipca 1824 r. został wybrany prowincjałem, który to urząd pełnił przez trzy lata.

Jego nazwisko, wraz z piętnastoma innymi REFORMATAMI, znajduje się na LIŚCIE IMIENNEJ OSÓB przyjmujących udział w Obchodzie Żałobnym odbytym w Warszawie dnia 7-go Kwietnia 1826 roku po NAJJAŚNIEJSZYM CESARZU WSZECH ROSSYI, KRÓLU POLSKIM Aleksandrze I-ym, opublikowanej w DZIEJACH POROZBIOROWYCH NARODU POLSKIEGO Augusta Sokołowskiego (tom II, część I).

Zmarł 8 lipca 1829 r. w Warszawie, jako gwardian tamtejszego konwentu.

© CRT 2012