O. Franciszek Wolski OFMRef

28 lipca

Umarł w DOMU SWEGO OJCA… o. Franciszek Wolski

O. Franciszek Wolski urodził się w Bieczu. Pobożnie wychowany przez matkę, 19 marca 1644 r. wstąpił do MAŁOPOLSKIEJ PROWINCJI REFORMATÓW. Rok później złożył profesję uroczystą. Studiował filozofię w Krakowie, tamże oraz w Bieczu teologię. Ok. roku 1652-53 otrzymał święcenia kapłańskie. W tychże latach uzupełniał studia filozoficzne w Stopnicy, a jednocześnie był wykładowcą (asystentem lektora).

Wkrótce powierzony mu został urząd kaznodziei – najpierw w Gliwicach (1653-54), w roku następnym w Stopnicy. Później przez długie lata tenże urząd spełniał w Krakowie i Warszawie (w PROWINCJI WIELKOPOLSKIEJ). Miał tytuł Kaznodziei Stolicy Apostolskiej.

Matka, słuchając jego kazania, obaczyła go wcale nagiego na ambonie, a przed sędzią Chrystusem bardzo zawstydzonego; z czego zrozumiała, że piękne i mądre kazania nie miały tej szczerości i prostoty Słowa Bożego, którą znaczyła suknia zakonna. Dlatego pilno go upominała, i słowy zgromiła, aby, porzuciwszy wysokość mowy, szczerze i z pożytkiem kazywał. (…) Z gorącego serca wybuchające słowa, żarliwości pełne, zapalały w słuchaczach oziębłą wolę i lenistwo spędziwszy do cnoty mocnej wzbudzały

W latach 1670-71 spełniał posługę spowiednika w bazylice laterańskiej. Był kaznodzieją krucjaty antytureckiej przy królu Janie III Sobieskim:

Pracuje w wojsku z polecenia papieża Innocentego XI; wg wyrażenia królewicza „wymową swoją porusza kamienne serca, a dla jego zbawiennej nauki i głębokiej pokory, czcili go wszyscy jak apostoła”. Miał on z polecenia Ojca Św. zachęcać króla Jana III i wojsko do walki z Turcją. Nazwany jest kaznodzieją apostolskim i ten tytuł uznaje król i wojsko polskie…

Pełnił wyższe urzędy w swojej prowincji zakonnej. Był definitorem (dwukrotnie: 1658-61 i 1680-83) i kustoszem (1664-67)). U schyłku życia przyjął urząd gwardiana klasztoru lwowskiego (1683-84).

Matce oznajmione było, ze syn w domu Ojca swego umrze. Czego on dowiedziawszy się miejsca, onego (Biecza) unikał … Zmarł w Asyżu w konwencie św. Damiana, 28 lipca 1684 r. (wg innych źródeł:31 lipca).

 

© CRT 2012