O. Gaudenty Hinczka OFMRef

16 lipca

ŚMIERĆ SZYBKO ZAKOŃCZYŁA JEGO PRACĘ MISYJNĄ… o. GAUDENTY HINCZKA

O. Gaudenty Hinczka, REFFORMAT PROWINCJI PRUSKIEJ, rozpoczął życie zakonne w nowicjacie wejherowskim 24 października 1765 roku; tam też po dwunastu miesiącach złożył śluby uroczyste. Już jako kapłan - spowiednik studiował w latach 1773-74 we Włocławku prawo kanoniczne. Był, jak napisano w opinii o nim, „zdrowym, silnym, dobrym zakonnikiem i wykształconym”. Grał na organach. Głosił kazania w języku polskim i niemieckim. Był między innymi kaznodzieją niedzielnym w Toruniu – Podgórzu (1781-82) i wikarym klasztoru dzierzgońskiego (1785); w latach 1786-87 należał do wspólnoty konwentu brodnickiego.

Pracę w Petersburskiej Prefekturze Misyjnej rozpoczął w roku 1788. Dnia 28 kwietnia przybył do Rygi. Z jego osobą wiązano wielkie nadzieje. Niestety, po 16-dniowej chorobie, zmarł 16 lipca 1789 r. Jego przełożony, o. Jan Nepomucen Gindl napisał, że zakończył życie „dobrze przygotowany i całkowicie zdany na wolę Bożą. Był niestrudzonym pracownikiem w winnicy Pana i gorliwym nauczycielem młodzieży szkolnej”…

W dokumentach archiwalnych i opracowaniach jego nazwisko pojawia się w różnych formach: Hynczka, Hyntzka, Hincka, Hincki, Hintzki, Hintz. Znaleźć można także różne daty śmierci. Niektóre odmienności wynikają zapewne z jedenastodniowej wówczas różnicy pomiędzy kalendarzem juliańskim (używanym w Imperium Rosyjskim) i gregoriańskim (na przykład 5 i 16 lipca oraz 25 lipca i 5 sierpnia)…

© CRT 2012