O. Humilian Fung OFMRef

9 października

WZOROWY DUSZPASTERZ W RYDZE… o. HUMILIAN FUNG

Urodził się ok. roku 1738. Do PRUSKIEJ PROWINCJI REFORMATÓW wstąpił w roku 1765 i 5 listopada (nie października, jak czytamy w różnych opracowaniach) rozpoczął nowicjat w Wejherowie. W trakcie przygotowania do święceń kapłańskich, a może raczej już po ich otrzymaniu ok. roku 1769, studiował prawo kanoniczne we Włocławku w latach 1769 - 70.

Niestety, z powodu zaginięcia dużej części zasobów archiwalnych PROWINCJI PRUSKIEJ, szczególnie dotyczących pierwszych kilkudziesięciu lat jej istnienia, nie jest możliwe prześledzenie pracy i działalności o. Funga przed jego wyjazdem do Petersburskiej Prefektury Misyjnej. W jednym z nekrologów znajdujemy krótką informację, że przez wiele lat pełnił urząd kaznodziei… Do Rygi został wysłany wraz z o. Feliksem Firynowiczem w roku 1797. Po sześciu latach wzorowego duszpasterzowania wśród Niemców i Polaków powrócił 25 lutego 1803 r. do swojej prowincji. Postanowieniem kongresu pokapitulnego, odbywającego sią w Łąkach Bratiańskich, 18 sierpnia 1807 r. wyznaczony został spowiednikiem w klasztorze wejherowskim. Prawdopodobnie jednak nie był w stanie przenieść się tam i zmarł w klasztorze w Dzierzgoniu 9 października 1807 r. Możliwym też jest, że będąc w drodze do Wejherowa zaniemógł w klasztorze dzierzgońskim i tam zakończył życie…

Było prawie regułą, że niemieckie nazwiska sprawiały niemało problemów zakonnym sekretarzom i kronikarzom. Podobnie rzecz się miała w przypadku o. Humiliana. Znajdziemy go więc w archiwaliach i opracowaniach pod takimi m.in. nazwiskami: Funk, Fungk, Funck…

© CRT 2012