O. Izydor Schmidt OFMRef

9 września

O. IZYDOR SCHMIDT, PROBOSZCZ I BUDOWNICZY PIERWSZEGO OD CZASÓW REFORMACJI KOŚCIOŁA W RYDZE …

O. Schmidt (Schmitt) wstąpił do WIELKOPOLSKIEJ PROWINCJI REFORMATÓW 5 kwietnia 1740 roku, rok później złożył profesję uroczystą. Już jako kapłan, w roku 1750, zgłosił swój akces do nowotworzonej PROWINCJI PRUSKIEJ.

Pracę w PETERSBURSKIEJ PREFEKTURZE MISYJNEJ rozpoczął 14 grudnia 1758 roku w Rydze, skierowany tam przez Kongregację Rozkrzewienia Wiary pismem z 7 października tegoż roku. Był jednym z pierwszych braci mniejszych – reformatów, którzy wznowili działalność w tym mieście po przeszło 20-letniej przerwie. Jako tamtejszy proboszcz, mianowany przez Antoniego Kazimierza Ostrowskiego, biskupa inflanckiego, korzystając z okazji, że urząd generał - gubernatora inflanckiego od roku 1762 pełnił katolik irlandzkiego pochodzenia Georg (Jerzy) Browne, podjął wraz z parafianami starania o pozwolenie na budowę murowanego kościoła. Gubernator zwrócił się z tą prośbą do cesarzowej Katarzyny II, która 13 sierpnia 1764 roku odpowiedziała, że może działać w według własnego uznania. Ponieważ Rada Miasta Rygi nie wyrażała zgody na budowę świątyni katolickiej w obrębie murów miejskich, parafia zakupiła działkę, znajdująca się pomiędzy murami miejskimi, a zamkiem, w miejscu, gdzie wcześniej była fosa z wodą, zasypana z rozkazu generał - gubernatora. Jeszcze w tym samym roku, rozpoczęto tam budowę stosunkowo niewielkiego oratorium (kaplicy) oraz mieszkania dla duszpasterzy (proboszcza i dwóch wikarych). Władze miasta Rygi wyasygnowały na prace budowlane łącznie 350 Albertowych talarów, jednostek monetarnych mających oficjalny obieg na terenie GUBERNI INFLANCKIEJ.

Prace budowlane zostały ukończone w 1765 roku. Dnia 14 listopada (3 XI wg kalendarza juliańskiego) miała miejsce uroczystość konsekracji niewielkiej świątyni pod wezwaniem Matki Bożej Bolesnej. Trzy dni później, w niedzielę 17 listopada, została odprawiona pierwsza Msza św. z wystawieniem Najświętszego Sakramentu, z polskimi pieśniami i kazaniem w tymże języku.

W latach 1771-75 o. Schmidt pełnił urząd WICEPREFEKTA MISJI. Zmarł w Rydze 9 września 1775 r. Pozostawił po sobie pamięć wzorowego zakonnika i lubianego przez wszystkich gorliwego duszpasterza, który dla tamtejszej społeczności katolickiej uczyni wiele dobrego…

© CRT 2012