O. Jan Chrzciciel Falarz OFMRef

25 maja

W CO DRUGIM KLASZTORZE PROWINCJI GWARDIANEM BYŁ… o. JAN CHRZCICIEL FALARZ

Błażej Falarz, w zakonie Jan Chrzciciel, pochodził z wioski Bełna koło Biecza (dziś w granicach miasta). Urodził się w roku 1845, prawdopodobnie na początku lutego, na co wskazuje nadane mu na chrzcie św. imię. Po ukończeniu niższego gimnazjum w Tarnowie wstąpił do REFORMACKIEJ PROWINCJI Matki Bożej Bolesnej w Galicji. Nowicjat rozpoczął 29 sierpnia 1865 r. w Wieliczce; w tymże klasztorze wraz z ośmioma współbraćmi klerykami złożył uroczyste śluby zakonne dnia 10 października 1869 r. Maturę zdał w krakowskim gimnazjum św. Jacka. Studia filozoficzno - teologiczne odbywał na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (do roku 1873). Święcenia kapłańskie przyjął 12 września 1871 roku w katedrze tarnowskiej z rąk miejscowego biskupa, Józefa Alojzego Pukalskiego, podobnie zresztą jak i święcenia subdiakonatu oraz diakonatu (7 i 10 września tegoż roku).

Pierwsze lata kapłaństwa spędził w klasztorze krakowskim oraz jarosławskim jako kaznodzieja. W latach 1876-79 był gwardianem w Kętach. Tenże urząd spełniał jeszcze w latach 1882-88 (w Sądowej Wiszni), 1892-96 (w Przemyślu), 1896-1901 (w Zakliczynie) i 1902-03 (w Bieczu). Ponadto bywał wikarym klasztoru, kaznodzieją, spowiednikiem zakonnic, wicemagistrem nowicjatu…, a także dyrektorem III Zakonu św. Franciszka, prefektem Sodalicji Najświętszego Serca Jezusowego, bractw św. Antoniego i Drogi Krzyżowej, bibliotekarzem….

Przez trzy lata (1893-96) pełnił urząd definitora prowincji. Dzielił też jej losy w czasach unii z obserwantami (od roku 1899 Prowincja Niepokalanego Poczęcia NMP) i odrodzenia (od 1911 Prowincja Matki Bożej Anielskiej)

Ostatnie lata życia spędził w Przemyślu, skąd na pewien czas, w latach 1914-15, podczas inwazji wojsk rosyjskich w latach I wojny światowej ewakuował się do Zakliczyna. Gdy i stamtąd, gdy klasztorem zawładnęli już Rosjanie, część braci zdecydowała się na wyjazd do Kęt, on, chory i słaby, mający problemy ze słuchem, z kilkoma innymi pozostał na miejscu…

Zmarł 25 maja 1917 r. w Przemyślu. O. Modest Jan Pasiecznik w swojej monografii o klasztorze bieckim zalicza go do grona wybitniejszych reformatów z Biecza i okolic

© CRT 2012