O. Jan Karski OFMRef

21 sierpnia

PRACOWITE ŻYCIE W ZAKONIE I PO KASACIE KLASZTORÓW… o. JAN KARSKI

Hieronim Karski, zakonie o. Jan, urodził się 30 września 1807 r. w Ślesinie w powiecie konińskim guberni warszawskiej. Podawana często w dokumentach zakonnych data 31 października wydaje się być błędną i opowiedzieć się trzeba za datą wrześniową z racji wspominanego w tym dniu św. Hieronima… Do WIELKOPOLSKIEJ PROWINCJI REFORMATÓW wstąpił 31 grudnia 1824 roku w Szczawinie i po rocznym nowicjacie 1 stycznia 1826 r. złożył profesję. Studiował w Miedniewicach, Kaliszu i Warszawie, i tam, 20 grudnia 1830 r. otrzymał święcenia kapłańskie. W Brzezinach był kaznodzieją i profesorem, w Warszawie i Kaliszu lektorem filozofii, a od roku 1840 także w Warszawie, lektorem teologii. Po pięciu latach ustanowiony został tamże gwardianem (do roku 1848). Urząd gwardiański pełnił również w Miedniewicach w latach 1851-52 i 1859-60. Tam także oraz w Warszawie był prefektem studiów; w Miedniewicach był jednocześnie prefektem misji. W roku 1854 powierzony mu był obowiązek magistra nowicjatu w Wieluniu (do roku 1856).

Trzykrotnie wybierany był definitorem (1842-45, 1851-54 i 1860-63); w latach 1845-48 pełnił urząd kustosza; przyznany mu był tytuł Pater Provinciae (Ojciec Prowincji; automatycznie zostawał nim prowincjał po zakończeniu urzędowania, innym był nadawany…).

W roku 1865 objął obowiązki kapelana Domu Prowincjalskiego Sióstr Miłosierdzia (Szarytek) na Tamce i tamtejszego kościoła pod wezwaniem św. Kazimierza. Pozostał na tym stanowisku po kasacie klasztoru warszawskiego 7 lipca 1867 r. Zmarł 21 sierpnia 1878 roku.

© CRT 2012