O. Julian Kossyna OFMRef

17 czerwca

DUSZPASTERZ W RYDZE… o. JULIAN KOSSYNA

Józef Jerzy Kossyna, w zakonie o. Julian, urodził się w Brnie na Morawach w roku 1745. Nowicjat WIELKOPOLSKIEJ PROWINCJI REFORMATÓW rozpoczął w Szczawinie 27 lutego 1767 roku; tamże złożył profesję uroczystą 28 lutego roku następnego.

Oprócz tego, że sprawował urząd kaznodziei niemieckiego w Warszawie przez lat sześć (1779-85), inne fakty z jego życia i pracy w Polsce nie są znane. W roku 1785, decyzją odbywającej się w lipcu w klasztorze woźnickim KAPITUŁY PROWINCJALNEJ, przeznaczony został wraz z o. Piotrem Kuffitą do PETERSBURSKIEJ PREFEKTURY MISYJNEJ. Pracował w Rydze aż do śmierci, duszpasterzując wśród tamtejszych Polaków i Niemców. W ostatnich trzech latach, po śmierci o. Nepomucena Gindla, pełnił urząd przełożonego misji (superiora) i proboszcza. Zmarł 17 czerwca 1803 roku, starością i pracą dla Boga starty…

W nielicznych łotewskich opracowaniach jego imię i nazwisko występuje w formie: Juliāns Kozina OFM.

 

© CRT 2012