O. Karol Strachocki OFMRef

11 sierpnia

KAZNODZIEJA DUCHA APOSTOLSKIEGO… o. KAROL STRACHOCKI

O. Karol Strachocki, wstąpił do REFORMATÓW PROWINCJI WIELKOPOLSKIEJ w roku 1692; ukończywszy nowicjat w Osiecznej, tamże 11 listopada 1693 r. złożył profesję uroczystą. Koralewicz nazywa go KAZNODZIEJĄ DUCHA APOSTOLSKIEGO, wielce pomocnym zbawieniu ludzkiemuW Tumach i na Ambonach przedniejszych kazania głosił. I tak, był kaznodzieją katedralnym we Włocławku i Poznaniu (1710-12); w Pakości (1714, na urzędzie lektora teologii) i w słynnym sanktuarium maryjnym w Łąkach Bratiańskich, gdzie zakończył życie w dniu 11 sierpnia 1718 roku, ustanowiony kilka tygodni wcześniej na kongresie prowincjalnym w Toruniu – Podgórzu gwardianem w Miedniewicach (także sanktuarium maryjnym).

Pozostawił po sobie wydane drukiem: Kazanie Na Solenney Konsekracyi Kościoła, Karmelu Markowickiego Przy Cudownym Matki Boskiey Obrazie Y Liczney poważnego Auditora frekwencyi Odprawione. Przez Xiędza Karola Strachockiego, Zakonu S. Franciszka, Wielgopolskiey Prowincyi Reformata, Kaznodźieię Katedralnego Włocławskiego a na ten czas w Konwenćie Pakoskim Theologij Lektora, z Dozwoleniem Starszych. Roku Pańskiego 1714. Dnia 7 Października.

Przetłumaczył także i oddał do druku: Wykład taiemnic straszney ofiary Ołtarza, to iest Mszy Swiętey z dzieł Sgo Bonawentury Kardynała etc. z łacinskiego rytmem polskim przetłumaczony, przez X. Karola Strachockiego… Dzieło to ujrzało światło dzienne w Warszawie w roku 1719, już po jego śmierci…

 

© CRT 2012