O. Konrad Kawalewski OFMRef

21 czerwca

KAPŁAN PRZESŁAWNYCH CNÓT, KAZNODZIEJA SŁAWNY… o. KONRAD KAWALEWSKI

Franciszek Borgiasz Kawalewski, syn Izydora, w zakonie o. Konrad, urodził się w roku 1758 w Błażowej koło Rzeszowa. W 1779 wstąpił do MAŁOPOLSKIEJ PROWINCJI REFORMATÓW w Stopnicy, gdzie 19 lutego otrzymał habit i tym samym rozpoczął nowicjat.

Zarówno w akcie przyjęcia habitu jak również akcie profesji (19 lutego 1780 r.), pisanej własnoręcznie(?) nazwisko zapisane jest w formie KAWALERSKI. Pod tym drugim aktem podpisał się jednak KAWALESKI (!). W aktach metrykalnych parafii Błażowa notowane jest nazwisko: KAWALESKI i KOWALEWSKI (dotyczy jednej osoby!); druga z tych form widnieje w akcie stwierdzającym przyjęcie święceń kapłańskich (Kraków, 19 lutego 1785 r.)… Później prawie zawsze zapisany jest (i podpisany) jako KAWALEWSKI. Nazwisko KAWALERSKI występuje w Polsce i dziś, natomiast KAWALEWSKI nie jest spotykane… 

Filozofię studiował w Przemyślu i Pilicy, teologię w Pińczowie (tam też kończył w roku 1788 kurs prawa kanonicznego) i Krakowie. Przez rok pracował na Górze św. Anny. W roku 1789 powierzony mu został urząd kaznodziei w klasztorze krakowskim. Praktycznie wykonywał go do ostatnich lat życia, także wtedy, gdy pełnił inne urzędy: lektora gramatyki w Pińczowie, gwardiana w Lublinie (1801-02) i Sandomierzu (1803-04), prezesa w Przemyślu (1824-24), sekretarza prowincji (1810-15, 1818-21, 1824-27, 1830-32), definitora (1810-13, 1824-27), prowincjała (1815-18, 1821-24, 1827-30) i kustosza (1818-21, 1830-32). Kazania głosił nie tylko w świątyniach klasztornych, ale również w kościele parafialnym w Pińczowie (1790-92 i 1799-1800), w kolegiacie sandomierskiej (1800-01 i 1802-03) i w katedrze przemyskiej (1806-22). Spośród reformatów – kaznodziei katedralnych w Przemyślu on ten urząd pełnił najdłużej (szesnaście lat).

Wydał w pięciu rocznikach ponad dwadzieścia tomików kazań niedzielnych, przygodnych (różnych), świątecznych, pasyjnych i katechizmowych.

Jako prowincjał podejmował wysiłki zmierzające do odrodzenia życia zakonnego, osłabionego przez tzw. „józefinizm” (system wprowadzony w Austrii w drugiej połowie XVIII wieku, podporządkowujący całokształt życia religijnego państwu).

Do ostatnich dni pracował w Winnicy Pańskiej; zmarł po długiej, cierpliwie znoszonej chorobie… Był to zakonnik dobry, życzliwy, wstrzemięźliwy, pobożny, skromnych obyczajów; aż do śmierci najpilniej czuwał, aby żyć wg Reguły; zawsze przykładnie czynił dobro… Kazał owocnie, zasługując na wdzięczność słuchaczy. Kapłan przesławnych cnót…  pełen dni i dobrych dzieł; zmarł w uroczystość Bożego Ciała, 21 czerwca 1832 roku w Przemyślu. Dla obydwu prowincji wielce zasłużony

W roku 2016 ukazała się w Przemyślu książka Agnieszki Gocal, „Twórczość  kaznodziejska  przemyskiego franciszkanina Konrada Kawalewskiego (1758– 1832)”. Autorka opublikowała także kilka artykułów dotyczących jego pisarskiej spuścizny.

© CRT 2012