O. Nepomucen Gindl OFMRef

19 czerwca

PEŁEN DOBRYCH DZIEŁ I ZASŁUG… o. NEPOMUCEN GINDL, duszpasterz w Rydze, budowniczy kościoła…

O. Nepomucen Gindl (Gindel) urodził się w roku 1733. Do WIELKOPOLSKIEJ PROWINCJI REFORMATÓW wstąpił w roku 1754. Jako patrona życia zakonnego otrzymał św. Jana Nepomucena. We wszelkich jednak zachowanych dokumentach zapisany jest jako Nepomucen. Natomiast w opracowaniach łotewskich: Jānis Gindels OFM, rosyjskich Иоганн ГиндельNowicjat odbywał w Osiecznej i tamże 10 sierpnia 1755 r. złożył profesję uroczystą na ręce miejscowego gwardiana, o. Teodora Lubienieckiego. Święcenia kapłańskie otrzymał ok. roku 1760.

O jego działalności w Polsce wiemy tylko tyle, że w latach 1767-75 był kaznodzieją dla katolików narodowości niemieckiej w Warszawie. Wg Mysłkowskiego był to Mąż niespracowany, pełen Apostolskiego ducha (…), zacny, roztropny i nabożny (…); w Prowincyi kazywał przez lat 10 z niemałym pożytkiem słuchacza…

W roku 1775 przeznaczony został do pracy w PETERSBURSKIEJ PREFEKTURZE MISYJNEJ i skierowany do Rygi. Przebywał tam przez 26 lat. Z jak największym usiłowaniem (…) wpajał w lud prosty i dziki prawidła Ewangelii… te prace Apostolskie zjednały Oycu Nepomucenowi powszechną miłość u wszystkich, nawet u obcych…… Był przełożonym misji (superiorem) i proboszczem miejscowej parafii. Swoją zapobiegliwością, a za fundusze wielu ofiarodawców, wzniósł przy Zamku w latach 1783-85 kościół Matki Bożej Bolesnej (do dziś zwany polskim), którego konsekracji dopełnił 28 lipca 1785 bp Jan Benisławski, sufragan mohylewski. Zbudował także mieszkanie dla misjonarzy, szkołę katolicką i szpitalMieniem parafii z najwyższą umiejętnością zarządzał; współpracowników miłością swoją zagrzewał; tąż miłością wiele dusz zjednywał. Przyświecał wszystkim prawymi obyczajami zakonnymi, pokorą, miłością i roztropnością. Pełen dobrych dzieł i zasług po dwuletniej chorobie odszedł do Pana dnia 7 podług starego, a podług poprawnego kalendarza dnia 19 czerwca 1800 roku.

© CRT 2012