O. Paweł Jędrzejewicz OFMRef

23 czerwca

W służbie PROWINCJI MAŁOPOLSKIEJ… o. PAWEŁ JĘDRZEJEWICZ

Jan Kanty Jędrzejewicz (w akcie wstąpienia i profesji: Jędrzejowicz), urodzony w roku 1792 w Lublinie i tamże 21 października ochrzczony, wstąpił do MAŁOPOLSKIEJ PROWINCJI REFORMATÓW 28 czerwca 1808 r. w Solcu. Przy obłóczynach (przyjęciu habitu) otrzymał imię PAWEŁ. Rok później złożył śluby czasowe, a 21 października 1813 w klasztorze lubelskim, jako student teologii, profesję uroczystą. Święcenia kapłańskie otrzymał 9 marca 1816 roku w Kielcach z rąk tamtejszego biskupa Józefa Wojciecha Górskiego w jego kaplicy prywatnej.

Po ukończeniu studiów był lektorem gramatyki w Kazimierzu nad Wisłą (do roku 1817), później kaznodzieją w Lublinie i tamże lektorem dialektyki i filozofii. W latach 1819-23 mieszkał w Sandomierzu, gdzie uczył kleryków filozofii i oddawał się pracy kaznodziejskiej, miedzy innymi przez rok (1819-20) w miejscowej kolegiacie. Następnie przeniesiony został do Krakowa i tam w różnych latach spełniał urząd kaznodziei, archiwisty i bibliotekarza, lektora teologii, gwardiana, magistra nowicjatu. Przez rok (1830-31) wykładał teologię w klasztorze sandomierskim.

Jednocześnie w latach 1824-30 był sekretarzem prowincji, trzykrotnie definitorem (1827-30, 1836-39, 1845-48), dwukrotnie kustoszem (1830-33, 1839-42) i również dwa razy prowincjałem (1833-36, 1842-45). Ponadto sprawował urząd komisarza (wizytatora) generalnego w prowincji małopolskiej (1839) i pruskiej (1840).

Zmarł 23 czerwca 1849 roku w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą, gdzie spędził dwa ostatnie lata swego pracowitego życia…

© CRT 2012