O. Pelagiusz Owsienicki OFMRef

18 sierpnia

O. PELAGIUSZ OWSIENICKI, AUTOR KAZAŃ ANTY-FILOZOFICZNYCH…

O dacie jego urodzenia nie można nic pewnego napisać. Różnie bowiem podawana jest ilość przeżytych przezeń lat (64 i 68). Urodził się więc ok. roku 1747 lub 1751. Do PRUSKIEJ PROWINCJI REFORMATÓW wstąpił 26 czerwca 1767 i rok później złożył profesję uroczystą. W roku 1772-73, jeszcze jako kleryk, studiował we Włocławku prawo kanoniczne, od roku 1782 był tam wykładowcą (lektorem) tegoż przedmiotu. Po dwóch latach powierzono mu urząd kaznodziei w tamtejszej katedrze. Lektorem teologii był w Gdańsku (1789-90…zapewne dłużej) i we Włocławku (1807-08). Także we Włocławku, pełnił obowiązek prefekta studiów (1798-1800, 1801-04 i 1808-12) i gwardiana (1800-01) oraz kaznodziei.

Praca na ambonie zaowocowała wydaniem w Gdańsku w latach 1784-1804 kilku tomików kazań:

Kazania na niedziele całego roku (w dwóch tomach);

Kazania na święta uroczyste,

Kazania przygodne

Kazania anti-filozoficzne czyli w materyach, naybardziey przeciw teraznieyszym Filozofom, prawie bez Religij żyiącym.

We wstępie do tej ostatniej pozycji czytamy: „dzisieysi Filozofowie, płocho pogardzając tym wszystkim, co ich do Świątobliwości wiedzie, samą tylko rozwiozłością życia pogorszają drugich, i do swego wolnego towarzystwa ciągną [...]. Nietrzeba się lękać tych pozornych olbrzymów; bo u nich nie zdrowy rozum, ale raczey zepsute namiętności, natarczywe czynią rozumowania”…

W roku 1792 wybrany został definitorem, a trzy lata później prowincjałem. Powtórnie ten najwyższy urząd w prowincji powierzono mu w roku 1804. Przewodniczył kolejnym trzem kapitułom jako komisarz generalny (1807, 1810 i 1813). Wcześniej, w roku 1800, tę samą posługę wypełnił w PROWINCJI WIELKOPOLSKIEJ. Także trzykrotnie był delegatem generalnym w swojej Prowincji. W ostatnich latach życia, mieszkając nadal w klasztorze włocławskim, miał powierzoną opiekę nad archiwum. Jak zapisano w jednym z nekrologów, ozdobił Prowincję godnym i chwalebnym pełnieniem urzędów…

Zmarł 18 sierpnia 1815 roku we Włocławku.

 

© CRT 2012