O. Romuald Kocielski OFMRef

28 września

W NIEBEZPIECZEŃSTWACH NA LĄDZIE I NA MORZUo. ROMUALD KOCIELSKI, MISJONARZ W CHINACH

Lista polskich misjonarzy, pracujących w XVII i XVIII w. w Chinach nie jest imponująca… To zaledwie kilka nazwisk… a wśród nich dwóch reformatów: o. Placyd Albrecht i o. Romuald Kocielski.

Ojciec Kocielski, z chrztu świętego, który był mu udzielony 3 lutego 1750 r. w Koprzywnicy, Walenty, wstąpił do MAŁOPOLSKIEJ PROWINCJI REFORMATÓW 4 maja 1767 roku w Solcu. Po ukończeniu tamtejszego nowicjatu złożył 4 maja następnego roku śluby uroczyste. Studiował retorykę w Zakliczynie, filozofię w Sandomierzu, Stopnicy i Zamościu, teologię w Lublinie i Krakowie oraz prawo kanoniczne w Pińczowie. Święcenia kapłańskie otrzymał 5 grudnia 1773 roku w Lublinie z rąk bpa Jana Kantego Lenczowskiego, sufragana krakowskiego dla archidiakonatu lubelskiego.

Po ukończeniu studiów powierzono mu wykłady z dialektyki, najpierw w Stopnicy, później w Zakliczynie; przez dwa kolejne lata (1778-80) był kaznodzieją w Krakowie, Stopnicy i Kętach… W międzyczasie starał się o pozwolenie na wyjazd do pracy misyjnej i takowe we wrześniu 1780 roku od ministra generalnego otrzymał. Chcąc zapewne jak najszybciej tę pracą podjąć, pominął obowiązujące w PROWINCJI formalne i często długotrwałe procedury, i korzystając z okazji, że po odpuście św. Franciszka, 4 października, odprowadzał OO. Dominikanów do Oświęcimia, zamiast powrócić do klasztoru w Kętach, udał się przez Wiedeń do Rzymu… Tam po zwolnieniu z kar, które tą ucieczką zaciągnął, i odprawieniu 8-dniowych rekolekcji rozpoczął 3-miesięczne przygotowanie do czekającej go pracy. W czerwcu 1781 roku Kongregacja Rozkrzewienia Wiary przeznaczyła mu Chiny jako miejsce misyjnej działalności.

Ponad rok trwała, obfitująca w liczne przygody i niebezpieczeństwa podróż morzem i lądem (przez Livorno, Kair, Antiochię, Aleppo, Babilon, Basrę, Bombaj)… Przynajmniej dwukrotnie „otarł się o śmierć”. Pierwszy raz, gdy na pustyni karawana została napadnięta przez przeważającą liczebnie bandę rozbójników (w trakcie trwającej jedenaście godzin bitwy otrzymał lekką ranę postrzałową); drugi raz, gdy podczas burzy okręt, którym płynął, stracił wszystkie maszty i przełamał się na pół… Ostatecznie 12 sierpnia 1782 r. dotarł do Makao, kolonii portugalskiej na wybrzeżu chińskim, a stamtąd po miesiącu do Kantonu.

Przez sześć lat miejscem jego pracy był dwór cesarski w Pekinie, dokąd cesarz zapraszał europejskich misjonarzy biegłych w astronomii, zegarmistrzostwie i matematyce. Z zachowanej korespondencji wynika, że zajmował się prawdopodobnie astronomią… W roku 1784 wybuchło krwawe prześladowanie chrześcijan w Chinach. Cesarz kazał wypędzić wszystkich misjonarzy – obcokrajowców (zapewne z wyjątkiem tych, którzy, którzy pracowali u niego na dworze). Ojciec Kocielski opisał w swoim liście, pisanym jesienią 1785 roku, męczeńską śmierć misjonarzy franciszkańskich – biskupów, wikariuszy apostolskich Szensi - Szansi: Francesco Magni (emerytowanego) i Antonio Sacconi (aktualnego) oraz o. Atto Biagini. Sam w roku 1788 opuścił Pekin i przeniósł się do pozbawionej kapłanów prowincji Szensi - Szansi. Zmarł na jednej z wysp chińskich 28 września 1791 r.

 

© CRT 2012