O. Teodor Owsienicki OFMRef

19 sierpnia

„ZASŁUŻONY NA RÓŻNYCH URZĘDACH”… o. TEODOR OWSIENICKI

Urodził się ok. roku 1742. Do PRUSKIEJ PROWINCJI REFORMATÓW wstąpił 4 września 1762 r. i po rocznym nowicjacie w Wejherowie złożył śluby uroczyste. Co do miejsca studiów – udało się ustalić, że był słuchaczem filozofii w Węgrowie w latach 1766-68. Po święceniach kapłańskich pracował m.in. w Łąkach Bratiańskich, Dzierzgoniu i Grudziądzu a także w okolicznych parafiach (Krasna Łąka, Tychnowy). Pełnił urząd gwardiana we Włocławku (1805-06); tamże był przez kilka lat ojcem duchownym.

Był prawdopodobnie starszym bratem wspominanego wczoraj o. Pelagiusza. Potwierdzeniem tego przypuszczenia jest fakt, że zgodnie z obowiązującym wówczas prawem, nie pełnili oni w jednym czasie wyższych urzędów w PROWINCJI. O. Teodor był w latach 1798-1801 definitorem i od 1807 przez trzy lata kustoszem. Ten ostatni urząd łączył z obowiązkami magistra nowicjatu w Łąkach Bratiańskich. W tym też klasztorze, będącym jednocześnie słynnym sanktuarium maryjnym, pozostał do końca życia. Zmarł 19 sierpnia 1814 r.

© CRT 2012