O. Urban Sternalski OFMRef

10 lipca

UMĘCZONY PRZEZ ŻYDÓW ZA SZWEDÓW PRZEBRANYCH”… o. URBAN STERNALSKI

O. Urban Sternalski był dziewiątą i ostatnią ofiarą śmiertelną najazdu obcych wojsk na ziemie Rzeczpospolitej w roku 1657. Zginęło czterech REFORMATÓW PROWINCJI MAŁOPOLSKIEJ i pięciu PROWINCJI WIELKOPOLSKIEJ; pięciu z rąk „zbirów” Rakoczego i czterech zabitych przez żołnierzy w mundurach szwedzkich. Nie piszemy Szwedów, bo historia męczeńskiej śmierci o. Urbana wskazuje na morderców innej narodowości…

Z różnych źródeł dowiadujemy się, że tenże o. Urban wstąpił do WIELKOPOLSKIEJ KUSTODII (OD 1639 –PROWINCJI) REFORMATÓW w roku 1636 i po odbyciu rocznego nowicjatu w klasztorze osieckim złożył śluby uroczyste w rękach o. Wawrzyńca Pieszkowicza, tamtejszego przełożonego (prezydenta) dnia 25 maja 1637 r. Nie znamy miejsc, gdzie studiował, daty święceń, ani klasztorów, do których był delegowany.

W roku 1657 był w Pakości. O. Aleksy Koralewicz, o jego życiu i śmierci, pisze tak: „przez długi czas świątobliwie żyjąc, sposobił się do Korony Męczeńskiej (której zawsze usilnie pragnął) przez ustawiczne krwawo odprawiane dyscypliny (samobiczowania), której i dostąpił; gdy bowiem Szwedzi do Pakości Miasteczka weszli, a on jednego Katolika, śmiertelnie zranionego na śmierć dysponował, z nienawiści ku Świętej Katolickiej Wierze od Żydów (których między Szwedami wiele się znajdowało okrutnie przez dzień i noc męczony, i po wszystkim ciele ukłuty, szczęśliwie poszedł po wieczny pokój do życia nieśmiertelnego, tegoż roku dnia 10 Lipca. Miało się to stać przy kalwaryjskiej kaplicy DRUGIEGO UPADKU (według innych WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO); jak pisze jeden z dziejopisarzy umęczony przez Żydów za Szwedów przebranych”. Możemy też znaleźć wersję, że to Szwedzi razem z Żydami zamordowali o. Urbana spieszącego do chorego z Wiatykiem…

 

© CRT 2012