O więzieniu interdyscyplinarnie

Niniejsza publikacja, którą cechuje interdyscyplinarność, jest skierowana do szerokiego grona odbiorców. Więzienie jako terytorium, przestrzeń, budynek, a przede wszystkim, jako miejsce izolacji osób pozbawionych wolności, jest obszarem o niezwykle imponujących powiązaniach. Książka dedykowana jest praktykom resocjalizacji, pedagogom, socjologom, pracownikom i funkcjonariuszom Służby Więziennej. Być może sięgną po nią kuratorzy sądowi, pracownicy socjalni czy historycy... Adresatami publikacji mogą` być oczywiście studenci pedagogiki, socjologii, psychologii i prawa, jak również osoby, które interesują się problematyką penitencjarną.

 

 

  • Redakcja: o. Dezyderiusz Jan Pol OFM
  • Copyright©by Wydawnictwo Episteme, Warszawa 2021
  • Copyright©by Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki, Warszawa 2021
  • ISBN: 978-83-65172-32-7 [Episteme]
  • ISBN: 978-83-66454-15-6 [WSKiP]
  • Druk: Drukarnia Elpil
© CRT 2012