O. Witalis Krzyszkowski OFMRef

29 sierpnia

DO KOŃCA NA URZĘDACH… o. WITALIS KRZYSZKOWSKI

Józef Krzyszkowski, w zakonie o. Witalis, urodził się ok. roku 1697 w Czyżowie, w ówczesnym województwie sandomierskim. W młodości był administratorem w dobrach Katarzyny Dąbskiej, kasztelanki wojnickiej. Po jej wstąpieniu do zakonu, on także zapukał do furty klasztoru REFORMATÓW PROWINCJI MAŁOPOLSKIEJ i 1 lipca 1721 r. rozpoczął nowicjat w Wieliczce; tamże rok później złożył śluby uroczyste. Filozofię studiował w Jarosławiu, teologię we Lwowie. Tam, jeszcze w czasie studiów otrzymał 7 czerwca 1727 roku z rąk metropolity, Jana Skarbka, święcenia kapłańskie. Po ukończeniu edukacji kierowany był kolejno do klasztorów w Solcu, Krakowie i Zakliczynie.

W roku 1733 powierzono mu urząd przełożonego (prezesa) w rezydencji (klasztorze w początkowym stanie organizacji) w Sądowej Wiszni. Z tym też miejscem związany był przez kolejne jedenaście lat (1733-35 i 1736-38 jako prezes; 1735-36 i 1741-42 jako kaznodzieja; 1738-39 jako kaznodzieja i inspektor fabryki czyli budowy). W dniu 5 lipca 1739 roku, podczas kongregacji prowincjalnej we Lwowie rezydencja wiszeńska podniesiona została do rangi konwentu, a jemu przypadł udział być pierwszym jego gwardianem (1739-41). Po raz drugi pełnił tam ten urząd w latach 1742-44.

W roku 1744 przeniesiony został do Solca, gdzie także powierzono mu urząd gwardiana; rok później do Krakowa z funkcją wikarego klasztoru. W kolejnych latach znowu był gwardianem, najpierw przez rok w Wieliczce, a od 1747 do 1750 w Lublinie. Na kapitule w roku 1750 wybrany został definitorem prowincji (na trzy lata). W tym czasie mieszkał w Sandomierzu (jako kaznodzieja) i w Jarosławiu. W 1753 powrócił na urząd gwardiański, tym razem w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą (do roku 1754 i później w latach 1764-65), w Jarosławiu (1755-56 i 1758-59) i Krakowie (1756-57).

W latach 1759-62 był PROWINCJAŁEM, w roku 1764 KOMISARZEM GENERALNYM (wizytatorem) w PROWINCJI WIELKOPOLSKIEJ, a od 1765 KUSTOSZEM. W trakcie pełnienia tego urzędu zmarł 29 sierpnia 1767 r. w przeddzień mającej się odbyć w konwencie krakowskim kongregacji prowincjalnej, na którą przybył z klasztoru soleckiego, gdzie mieszkał przez ostatnie dwa lata…

© CRT 2012