O. Władysław Nędza OFMRef

5 sierpnia

PILNY NA AMBONIE I W KONFESJONALE… o. WŁADYSŁAW NĘDZA

Nekrolog z kroniki klasztoru rawskiego (z uzupełnieniami):

R. 1887 dnia 5-go Sierpnia o 7 ¼ po południu oddał Bogu ducha O. WŁADYSŁAW NĘDZA (z chrztu świętego Michał Wawrzyniec), aktualny wikary konwentu w RAWIE RUSKIEJ w 65 roku życia. Urodził się w Żarnówce koło Makowa Podhalańskiego w roku 1822, 17 lipca; gimnazjalne szkoły kończył w Podolińcu w Węgrzech na granicy Galicji u XX. Pijarów, dokąd podówczas wszyscy mieszkańcy Karpat i Tatr synów swoich do szkół posyłali, gdyż w Galicji szkół było bardzo mało. Atoli wyższe gimnazjum (filozofię) i teologię kończył w Tarnopolu u WWXX Jezuitów i we Lwowie, dokąd Zakon swoich elewów wysyłał. A do zakonu w GALICYJSKIEJ PROWINCJI REFORMATÓW wstąpił 23 września 1846 r. Formację nowicjacką odbył w Wieliczce; śluby uroczyste złożył 4 października 1851 r. w Rawie Ruskiej, do tamtejszej bowiem wspólnoty był przypisany podczas wspomnianych wyżej studiów. Początkowo przez rok (1849-50) studiował teologię w Przemyślu.

Wyświęcony na kapłana w roku 1852, zapewne we Lwowie. po różnych mieszka klasztorach naszych, a najwięcej w Zachodniej Galicji jak zowiemy na Mazurach. Od pierwszych lat aż po kres życia powierzany mu był urząd kaznodziei (w Wieliczce, Bieczu, Zakliczynie, Rawie Ruskiej i Krakowie), a czasami (nieraz jednocześnie) wikarego klasztoru (w Bieczu, Zakliczynie i Rawie Ruskiej). Przez trzy lata pozostawał na urzędzie gwardiana konwentu zakliczyńskiego (1858-62).

Pracownik był z O. Władysława pilny na ambonie i w konfesjonale, a mianowicie po różnych parafiach - już to w pomoc z klasztoru wysłany, już to w zastępstwie chorych lub nieobecnych księży Proboszczów lub Wikarych. Na starsze lata, jakoby ku wypoczynkowi, posłany na Ruś do Rawy, nie długo tutaj przebywał. Już bowiem chory przyjechał tak na nogi jak i na febrę. Było mu czasem lepiej, czasem gorzej, aż też i środki lekarskie nie skutkowały… Zaopatrzony kilkakrotnie sakramentami św. poszedł na wieczny spoczynek.

 

© CRT 2012