Orędzie łacińskiego patriarchy Jerozolimy

 

Łaciński patriarcha Jerozolimy Fouad Twal przedstawił dziennikarzom swoje orędzie na tegoroczne Boże Narodzenie. Zapowiedział przy tym, że w maju Papież Franciszek odwiedzi Jordanię, Palestynę oraz Izrael.

W orędziu patriarcha wspomniał o najważniejszych wydarzeniach, jakie miały miejsce w ciągu roku. W sposób szczególny przypomniał celebrację Paschy w terminie wspólnym z prawosławnymi oraz Rok Wiary, który w Ziemi Świętej zakończył się 17 listopada w Nazarecie. Abp Twal podziękował wszystkim zaangażowanym w przygotowanie Roku Wiary. W sposób szczególny wyraził wdzięczność licznym pielgrzymom, którzy przybyli do Ziemi Świętej, by wspólnie z Kościołem Matką dziękować za dar wiary. Patriarcha wspominał także o sytuacji na Bliskim Wschodzie, która staje się coraz bardziej skomplikowana i dramatyczna. Jej niestabilność skłania wielu chrześcijan do emigracji.

Ważną informacją była zapowiedź wizyty Papieża Franciszka w Ziemi Świętej. Według informacji udzielonej przez patriarchę będzie ona miała miejsce w maju i obejmie Jordanię, Palestynę oraz Izrael. Na zakończenie patriarcha zapewnił o modlitwie wszystkich wiernych w Ziemi Świętej, by chrześcijanie, muzułmanie i żydzi mogli wspólnie przeciwdziałać niesprawiedliwości, uciskowi oraz złu, które niszczy godność ludzką: „Niech Dzieciątko Jezus obdarzy swym pokojem wszystkie narody Bliskiego Wschodu”.

o. Piotr Blajer OFM, Jerozolima 21.12.2013 r.

© CRT 2012