Ostatni małopolski Reformat (o. Tomasz Szczerbiński OFMRef)

10 kwietnia

OSTATNI MAŁOPOLSKI REFORMAT (o. Tomasz Szczerbiński OFMRef)

Franciszek Ksawery Szczerbiński, w zakonie o. Tomasz, przyszedł na świat 2 grudnia 1838 r. w Jędrzejowie; tamże skończywszy 21 lat, wstąpił do REFORMATÓW PROWINCJI MAŁOPOLSKIEJ i w dniu 17 grudnia 1859 r. rozpoczął nowicjat. Dwa lata później, 8 grudnia 1861 roku, w klasztorze sandomierskim, gdzie studiował filozofię, złożył śluby uroczyste. Od r. 1863 studiował teologię w Pilicy. Po kasacie PROWINCJI (8 listopada 1864 r.) pozostał w tym klasztorze, wyznaczonym jako „etatowy”. Studiował „nieoficjalnie”, a święcenia kapłańskie przyjął potajemnie w Kielcach w dniu 8 października 1865 r. z rąk bpa Macieja Majerczaka, administrującego częścią diecezji krakowskiej, pozostającej w granicach Królestwa Polskiego.

Jeszcze przez dwanaście lat mieszkał w klasztorze pilickim, po czym przeszedł do pracy w diecezji najpierw kielecko-krakowskiej, a od r. 1882 kieleckiej. Był kolejno wikarym par. Gołaczowy (do 1885) i Mstyczów (do 1888); później przez dwa lata ojcem duchownym seminarium duchownego w Kielcach i kapelanem miejscowego szpitala; ponownie wikarym - w Chmielniku (do 1895) i Wojkowicach. W 1898 został administratorem parafii Krzyżanowice; w 1904 – Skarżyce i w 1908 Poręba Dzierżna, gdzie zmarł (wg Schematyzmu diecezji kieleckiej) 10 kwietnia 1926 r. Na płycie nagrobnej wyryta jest data wcześniejsza (6 marca 1926 r.). Tak czy inaczej żył najdłużej spośród reformatów PROWINCJI MAŁOPOLSKIEJ (biorąc pod uwagę także tych, którzy sekularyzowali się w różnych diecezjach). O. Prejs w swoich badaniach nie natrafił na dokumenty, świadczące o sekularyzacji o. Szczerbińskiego; z drugiej strony zauważa, że nie był zainteresowany powrotem do życia zakonnego po przejęciu przez Prowincję Matki Bożej Anielskiej klasztorów dawnej PROWINCJI MAŁOPOLSKIEJ, chociaż utrzymywał pewne więzi ze wspólnotą braci w Pilicy… Natomiast schematyzmy diecezjalne nie stwierdzają jego przynależności do zakonu…

© CRT 2012