Ostatnia Majówka

Maryjny miesiąc maj zakończyliśmy odpustem w sanktuarium Nawiedzenia Matki Bożej u św. Elżbiety...
W czasie Mszy św. grupa naszych kleryków przyjęła posługi lektoratu i akolitatu.
W kazaniu o. Kustosz mówił o przykładzie Maryi napełnionej Duchem Świętym... ja zaś w felietonie opowiedziałem o celebracjach Pięćdziesiątnicy w Wieczerniku!
Wieczorem w Jerozolimie została odprawiona "ostatnia majówka" z uroczystą procesją uliczkami Starego Miasta z figurą Najświętszej Maryi Panny.

Jutro już miesiąc czerwiec...rozpoczynający się tradycyjnie Dniem Dziecka.
Ponieważ wszyscy jesteśmy Dziećmi Bożymi, dlatego pozwolę sobie złożyć każdemu życzenia radości i ufności dziecka...

Dołączam 2 zdjęcia ze środowej wizyty na wzgórzu świątyni żydowskiej, gdzie od ponad 1300 lat muzułmanie mają trzecie co do ważności sanktuarium islamu.

Moc pozdrowień... i "ojcowskich uścisków"

fr. Jerzy

 

Pokój i Dobro!                                                                                                                                    27.05.2012

Uroczystością Zesłania Ducha Świętego kończymy okres wielkanocny. Niedziela Zielonych Świątek jest kulminacją celebracji pięćdziesięciu dni po Wielkiej Nocy, które apostołowie wraz z Maryją przeżywali w paschalnej radości. W programie duszpasterskim oraz w naszej prywatnej pobożności często większą uwagę kładziemy na Wielki Post niż okres wielkanocny. Dla chrześcijan czas od niedzieli Zmartwychwstania do uroczystości Ducha Świętego to jednak najważniejszy okresu roku liturgicznego. Przypomina on o darze nowego życia w Chrystusie oraz zachęca nas do pełnej radości z bycia Jego uczniami. Dar Ducha Świętego jest przypieczętowaniem wielkanocnego orędzia: Chrystus umarł, Chrystus zmartwychwstał, Chrystus powróci!

Tajemnica Zesłania Ducha Świętego kieruje nasze myśli ku Wieczernikowi, położonemu na południowo zachodnim wzgórzu Jerozolimy, zwanym Górą Syjon. Dzisiaj miejsce to znajduje się poza murami Starego Miasta, przy Bramie Syjońskiej. Jak wiemy z opisów ewangelicznych historyczne miejsce Ostatniej Wieczerzy, w czasie której Chrystus ustanowił Eucharystię i kapłaństwo, stało się też schronieniem dla apostołów po śmierci Mistrza i miejscem spotkania ze Zmartwychwstałym. W Wieczerniku uczniowie wraz z Maryją czuwali na modlitwie oczekując przyjścia Ducha Pocieszyciela. Tutaj rodził się Kościół, wspólnota uczniów Jezusa, którzy po Zielonych Świątkach wyruszyli, aby głosić światu Dobrą Nowinę. Dom, w którym znajdowała się „duża biesiadna sala” należał prawdopodobnie do jednego z uczniów Chrystusa ponieważ nie tylko pozwolił Jezusowi spożyć wieczerzę paschalną z apostołami, ale również przyjął ich do swojego domu po wydarzeniach Wielkiego Piątku. Dom Ostatniej Wieczerzy i daru Ducha Świętego stało się szybko miejscem modlitewnych spotkań jerozolimskiej wspólnoty chrześcijan.

Przy Wieczerniku na początku XIV w. tworzyła się także wspólnota franciszkańska, czyli Kustodia Ziemi Świętej. Mimo iż w 1551 r. franciszkanie zostali bezprawnie usunięci z tego Świętego Miejsca nigdy o nim nie zapomnieli. Ojciec Kustosz do dzisiaj nosi tytuł „Gwardiana Góry Syjon w Jerozolimie” oraz używa pieczęci poświadczającej słuszność roszczeń Kustodii Ziemi Świętej do powrotu do kolebki swojej misji na Bliskim Wschodzie. Po opuszczeniu konwentu przy Wieczerniku franciszkanie zamieszkali w po gruzińskim klasztorze położonym blisko bazyliki Bożego Grobu. Zakaz celebracji w historycznym Wieczerniku zamienionym na meczet proroka Dawida zmusił franciszkanów do zwrócenia się do Stolicy Apostolskiej o zgodę na liturgiczne wspomnienia wydarzeń Wieczernika w nowym kościele pw. Najświętszego Zbawiciela. Od samego początku istniały w nim trzy ołtarze poświęcone tajemnicy ustanowienia Eucharystii, ukazania się Zmartwychwstałego Pana apostołom oraz Zesłania Ducha Świętego. Kościół stał się zastępczym Wieczernikiem i z tego tytułu otrzymał również odpusty i przywileje przypisane sanktuarium z Góry Syjon. Pozytywną konsekwencją tych smutnych wydarzeń był początek obecności wspólnoty katolickiej w murach Starego Miasta, która stała się zalążkiem aktualnej parafii rzymsko katolickiej w Jerozolimie.

Od połowy XVI wieku do 1948 roku chrześcijanie nie mieli prawa wstępu do sanktuarium Ostatniej Wieczerzy i Zesłania Ducha Świętego. Po przejęciu przez Izrael kontroli nad Wieczernikiem udostępniono go pielgrzymom oraz ustanowiono dwie oficjalne peregrynacje w Wielki Czwartek i w uroczystość Zesłania Ducha Świętego, którym przewodniczą franciszkanie z Kustodii Ziemi Świętej. Początkowo miały one bardzo skromną oprawę i ograniczały się do aklamacji Słowa Bożego i krótkiej modlitwy. Od kilka lat pielgrzymki do Wieczernika charakteryzuje uroczysta liturgia. Także w tym roku w niedzielę Zesłania Ducha Świętego „sala na górze” wypełniła się gregoriańskim śpiewem hymnów i psalmów. Uroczystym nieszporom o godz. 16 przewodniczył o. Pierbattista Pizzaballa, kustosz Ziemi Świętej.

Oprócz peregrynacji do Wieczernika, jerozolimskie uroczystości Pięćdziesiątnicy miały dwie ważne celebracje. W bazylice Zaśnięcia Matki Bożej, wybudowanej na Syjonie na początku zeszłego stulecia, benedyktyni celebrowali uroczystość Zielonych Świątek z abpem Fouadem Twalem, łacińskim patriarchą Jerozolimy. W kościele franciszkańskim, gdzie przez cztery wieki pielgrzymi wspominali tajemnice związane z Wieczernikiem Mszy św. przewodniczył Kustosz Ziemi Świętej. Warto w tym kontekście przypomnieć, że w 1936 roku franciszkanie wybudowali obok historycznego sanktuarium Wieczernika, gdzie mieściła się ich pierwsza siedziba, nieduży klasztor pw. św. Franciszka z kaplicą do celebracji liturgii. W tym roku pielgrzymi nie mogli jednak celebrować Eucharystii we franciszkańskiej kaplicy „ad Coenaculum”, czyli „przy Wieczerniku”. Od marca trwa bowiem generalny remont całego kompleksu. W trosce o pielgrzymów Kustodia prowadzi prace mające na celu powiększenie miejsc przeznaczonych na celebracje Eucharystii. Przy górnej kaplicy zostanie rozbudowana istniejąca zakrystia a w dolnej części, rezygnując z niektórych pomieszczeń klasztornych, powstanie nowa kaplica z wejściem od strony ogrodu. Zakończenie prac przewidziane jest na wrzesień br., ale mądrość ludowa tutejszej kultury sugeruje dodać „Insha’Allah”, czyli jak Pan Bóg pozwoli.

Wzywając darów Ducha Świętego dla ojców z Radia Maryja i dla wszystkich gorliwych współpracowników zaangażowanych w rozwój dzieł przy nim powstałych przesyłam serdeczne pozdrowienia.

 jk

 

© CRT 2012