Padł na polu bitwy, spowiadając umierających… o. Antoni Majewski OFMRef

18 marca

Padł na polu bitwy, spowiadając umierających… o. ANTONI MAJEWSKI

Franciszek (w zakonie Antoni) Majewski urodził się 12 września 1833 r. w Pińczowie. Nie ukończywszy jeszcze siedemnastego roku życia wstąpił do REFORMATÓW PROWINCJI MAŁOPOLSKIEJ. Nowicjat rozpoczął 16 maja 1850 r. w Stopnicy; śluby uroczyste złożył 17 maja 1853 r. w Pilicy. Aby otrzymać święcenia kapłańskie musiał udać się zimową porą z Sandomierza do Lublina. Tam udzieli mu ich bp Wincenty Pieńkowski, niedoszły reformat, w dniu 25 stycznia 1857 r.

W ciągu niespełna czterech lat od ostatecznego zakończenia studiów teologicznych pełnił urząd lektora gramatyki w Kazimierzu Dolnym (tamże także kaznodziei) i Pińczowie oraz lektora filozofii w Sandomierzu. Kursu nauczania kleryków nie ukończył z powodu wybuchu POWSTANIA STYCZNIOWEGO. Krótki czas przebywał w klasztorze stopnickim, a następnie przyłączył się do oddziałów powstańczych. Był kapelanem trzeciego batalionu (pierwszego pułku? – podawane są różne nazwy…) dowodzonego przez pułkownika Dionizego Czachowskiego. W dniu 18 marca 1863 roku, spowiadając umierających na polu bitwy pod Grochowiskami, zamordowany został okrutnie przez Moskali… Pochowany na cmentarzu parafialnym w Busku… Napisano o nim, że był mężem prawdziwie apostolskim, gorliwym o zbawienie nie tylko własnego, ale także innych narodów…

Bitwa pod Grochowiskami w powiecie pińczowskim była jedną z ważniejszych batalii powstania styczniowego. W 1863 r. trzytysięczny oddział powstańczy gen. Mariana Langiewicza stoczył tam całodzienną, jedną z najkrwawszych bitew zrywu narodowego.

Była to druga co do wielkości bitwa podczas powstania styczniowego, w której łącznie brało udział około 7 tys. uczestników. Historycy przyjmują, że poległo w niej po 300 osób zarówno z jednej, jak i drugiej strony walczących.

W czasach kiedy pracowałem w Pińczowie (1990-92), każdego roku w miejscu bitwy sprawowana była Msza św. i nabożeństwo żałobne za poległych powstańców (dokumentuję zdjęciem)… Zapowiedź tegorocznego upamiętnienia batalii (skąd i powyższe dwa cytaty) przewiduje rajd, konferencję naukową i rekonstrukcję historyczną. I tyle… (z magazynu internetowego Katolickiej Agencji Informacyjnej – eKAI).

 

© CRT 2012