Pielgrzymkowo... turystycznie...

Pozdrawiam z Meksyku, dzieląc się radością przeżytego kongresu w Cancun oraz kilku dniu pobytu w Mexico City. W Cancun mieliśmy pracowity czas (w felietonie opisałem przebieg kongresu) ale tez bardzo dobre warunki. Wspaniały hotel nad morzem, uroki przyrody oraz wielka życzliwość organizatorów. Jednym słowem super atmosfera. W ostatnim dniu kongresu byliśmy na wycieczce w nadmorskim parku Xcaret, jednej z turystycznych atrakcji Meksyku.

 W sobotę przyleciałem do stolicy i goszczę w klasztorze franciszkanów w południowej dzielnicy Coyoacan... Meksyk to olbrzymie miasto... (z przedmieściami ma ponad 20 milionów) ale jak do tej pory nie zgubiłem się... Bracia dali mi mapę, wskazali co jest ciekawego do zobaczenia... resztę sprawdziłem na intrenecie i udaję prawdziwego turystę i trochę pielgrzyma... Podróżuje metrem, autobusami i przede wszystkim dużo chodzę. W poniedziałek dotarłem do centralnego punktu mojej wizyty w stolicy czyli do sanktuarium w Guadalape, położonego w północnej części miasta... Pamiętałem w modlitwie przy cudownym obrazie patronki Meksyku i obu Ameryk. Po Mszy św. i ok. 3 godz. pielgrzymowania całym kompleksie sanktuarium w Guadalupe pojechałem do Teotihuacan - wielkiego prekolumbijskiego centrum religijnego związanego z kulturą antycznych ludów (na jednym ze zdjęć jestem na szczycie piramidy słońca).

Jutro wieczorem, czyli we środę rozpocznę długą powrotną podróż do Jerozolimy...
Niech św. Józef i Maryja prowadzą nas przez piękny majowy czas...
Do usłyszenia z Ziemi Świętej...

fr. Jerzy

 

Pokój i Dobro!                                                                                                                     29.04.2012

Turystyka jest fenomenem charakteryzującym nasze czasy i prężnie rozwijającym się sektorem ekonomii wielu krajów. Określa się, że w obecnym roku liczba osób wyruszających w podróż w celach turystycznych przekroczy próg jednego miliarda. Kościół aktywnie włącza się w ruch turystyczny swoją duszpasterską troską oraz wspiera jego rozwój i przestrzega przed nadużyciami praw i godności człowieka, zwłaszcza ubogich i nieletnich. Taki cel miał również VII Światowy Kongres Duszpasterstwa Turystyki, obradujący od 23 do 27 kwietnia pod hasłem: “Inny model turystyki” w meksykańskim mieście Cancún. W kongresie wzięło udział 258 uczestników z 42 krajów z 4 kontynentów. Wśród uczestników było 116 świeckich związanych z sektorem turystyki, 123 kapłanów zaangażowanych w duszpasterstwo turystyczne, 17 biskupów, J. B. Beshara Boutros Raï, patriarcha kościoła Maronickiego z Libanu, oraz kard. Antonio Maria Vegliò, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących, która była organizatorem inicjatywy.

W przesłaniu skierowanym do kongresistów papież Benedykt XVI zwrócił uwagę na potrzebę zaangażowania nauki społecznej Kościoła w promowanie “turystyki etycznej i odpowiedzialnej, tak aby szanowała ona godność osób i narodów, była dostępna dla wszystkich, sprawiedliwa, zrównoważona i przyjazna dla środowiska”. W liście papieskim znajdują się słowa zachęty do duszpasterzy towarzyszącym chrześcijanom podczas ich wakacji, do wykorzystywania licznych okazji, jakich dostarcza turystyka, by “ukazywać Chrystusa jako najpełniejszą odpowiedź na pytania współczesnego człowieka”.

Przemówienie otwierające VII Światowy Kongres Duszpasterstwa Turystyki wygłosił kard. Antonio Maria Vegliò.  Dziękując papieżowi za cenne wskazówki zawarte w jego przesłaniu, podkreślił, iż akcja duszpasterska powinna objąć każdą z trzech kategorii turystyki. Według przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących można mówić o turystyce ogólnej, turystyce religijnej oraz turystyce chrześcijańskiej, której kulminacyjną formą jest pielgrzymka. Według statystyk coraz większym zainteresowaniem cieszy się pewna forma turystyki o charakterze religijnym i duchowym. Polega ona na wykorzystaniu części urlopowego czasu na poznawanie bogatej spuścizny artystycznej i kulturowej religii świata. Zwiedzając kościoły, monastery czy muzea w wielu sercach budzi się tęsknota za Bogiem, do którego prowadzi piękno (via pulchritudinis). Ta kategoria turysty religijnego najbardziej potrzebuje wsparcia i troski duszpasterskiej, którą często określa się jako jedną z form “nowej ewangelizacji”.

Obrady kongresu skoncentrowały się wokół trzech głównych tematów. Pierwsza konferencja była poświęcona roli spuścizny religijnej o charakterze artystycznym w służbie turystyki i ewangelizacji. Jej rozwinięciem były krótsze relacje na temat właściwych praktyk oraz współpracy w sektorze turystyki religijnej.  Drugi dzień był poświęcony duszpasterstwu turystyki jako formie nowej ewangelizacji. W dyskusjach wiele uwagi poświęcono konkretnym przykładom tej formy duszpasterstwa i nowym możliwościom ewangelizacyjnym. Ostatnim tematem była rola zasad etycznych w sektorze turystyki zarówno ogólnej jak i religijnej. Według Światowego Kodeksu Etycznego Turystyki, odpowiedzialna i sprawiedliwa turystyka społeczna jest prawem każdego a nie tylko przywilejem wybranych. Kodeks Turystyki został uchwalony na zgromadzeniu ogólnym Światowej Organizacji Turystyki w 1999 roku, a dwa lata później uroczyście przyjęty przez ONZ. Wśród wielu zasad jest w nim mowa o ochronie godności człowieka, a zwłaszcza dzieci i małoletnich przed niebezpieczeństwem turystyki seksualnej, która, jak przypomniał papież w przesłaniu na tegoroczny kongres, “jest szczególnie haniebna z moralnego, psychologicznego i zdrowotnego punktu widzenia”. Okres urlopu i wypoczynku nie może być nigdy uważany za czas “wyzbyty wartości moralnych”.

Światowy Kongres Turystyki w Cancún miał bardzo intensywnym program. Oprócz konferencji i dyskusji w auli bardzo ważnym punktem była codzienna eucharystia celebrowana w różnych miejscach z piękną oprawą liturgiczną. Na podkreślenie zasługuje Msza św. sprawowana we środę, w święto ewangelisty Marka. Goszcząca i aktywnie biorąca udział w Kongresie meksykańska prałatura terytorialna Cancún – Chetumal zorganizowała celebrację na brzegu morza, podczas której kard. Vegliò poświecił teren i kamień węgielny pod budowę nowej świątyni pw. Matki Bożej przy Morzu w Cancún.

Na kongresie często mówiono o Ziemi Świętej jako uprzywilejowanej mecie turystyki religijnej i szczególnym miejscu pielgrzymowania śladami “piątej ewangelii”. Ojciec Pietro Felet, sekretarz Konferencji Ordynariuszy Ziemi Świętej w swoim wystąpieniu przypomniał, że prawdziwy pielgrzym nie zwiedza kościołów czy sanktuariów lecz oczekuje spotkania z Bogiem. W tym poszukiwaniu bardzo ważną rolę spełnia duchowy przewodnik, charakteryzujący się ludzką dojrzałością oraz biblijnym i teologicznym przygotowaniem. W swoim wystąpieniu bp. Mathieu Madega z Gabonu mówił o turystyce jako o wymiarze spotkania kultur i religii oraz ubogacenia na drodze otwartego dialogu. Ten aspekt, uważa biskup z Afryki, jest bardzo dobrze widoczny w Ziemi Świętej, gdzie szczególnym przykładem chrześcijańskiej formy pielgrzyma jest Maryja, przyjmująca Boskiego Wysłannika, Jezusa, wprowadzająca Go wraz z Józefem w kontekst religijny i kulturalny oraz sama idąca za Jezusem i pielgrzymująca z nową wspólnotą Jego uczniów, czyli Kościołem.

jk


© CRT 2012