Pielgrzymowanie...

Serdecznie witam…
Ziemia Święta gości w tych dnia pielgrzymkę rodziny Radia Maryja… o czym więcej w załączonym felietonie.
Towarzyszyłem ich przez pierwsze trzy dni… nad Jeziorem w Tabdze, w Nazarecie oraz nad Jordanem.
Są piękni… radośni… rozmodleni…
i jak się weźmie pod uwagę jeszcze ich liczbę (650 pielgrzymów) to nie da się ich nie zauważyć… 

Dzisiaj w nocy przylatuje kolejna "ważna" grupa z Polski… jest to pielgrzymka biskupów razem 12 oraz 4 kapłanów.
Moim zadaniem będzie się nimi opiekować i ich oprowadzić…
Tygodniowy program przewiduje pielgrzymowanie oraz spotkania ze środowiskiem żydowskim w ramach dialogu.

W naszym kościele remont trwa nadal… Lampy jeszcze do doszły, ale w kościele zaświeciły odnowiony żyrandole.
Prezentują się odświętnie… głównie dzięki mrówczej pracy brata Jordana, który nie je, nie śpi.. tylko je czyści…

Zapewniam o pamięci… przesyłam pozdrowienia, a dla wszystkich kobiet z okazji ich święta dołączam najlepsze życzenia

o. Jerzy

          

Pokój i Dobro!                                                                                                                   04.03.2013

„Odtąd będę już tylko pielgrzymem, który rozpoczyna ostatni etap swej ziemskiej wędrówki. Chciałbym jednak z całego serca, z całej duszy, moją miłością i modlitwą, moją refleksją i wszelkimi siłami wewnętrznymi służyć dobru wspólnemu, dobru Kościoła i ludzkości”. Tymi słowami Benedykt XVI, a dziś już emerytowany biskup Rzymu, streścił swoje powołanie i rolę po „abdykacji” z urzędu Namiestnika Chrystusowego na ziemi.

Chrześcijanie w Ziemi Świętej wraz ze zwierzchnikami lokalnego Kościoła z wdzięcznością będą wspominać pontyfikat Benedykta XVI, który okazywał szczególne zatroskanie dla tej ziemi i jej mieszkańców. W 2009 r. odbył pielgrzymkę śladami bł. Jana Pawła II w Izraelu i Palestynie, a w 2011 r. nawiedził również Cypr, który stanowi integralną część chrześcijańskiej obecności na Bliskim Wschodzie.

W liście skierowanym do braci z Kustodii Ziemi Świętej o. Kustosz przypomniał słowa jakie papież Benedykt XVI skierował do franciszkanów w Nazarecie: „dziękuję wam za to co zrobiliście, co robicie i za to co będziecie robić...”. Na prośbę przełożonego Kustodii w ostatnim dniu pontyfikatu, 28 lutego, w intencjach odchodzącego papieża oraz całego Kościoła zostały odprawione Msze św. w następujących sanktuariach: w Grocie Narodzenia, na Kalwarii i w Bożym Grobie, w Grocie Zwiastowania oraz w Kafarnaum i Tabdze. O. Pierbattista polecił ponadto włączyć specjalną intencję za Kościół i kardynałów podczas codziennej procesji w bazylice Narodzenia oraz bazylice Zmartwychwstania, w czasie piątkowej Drogi Krzyżowej ulicami Starej Jerozolimy oraz podczas Godziny Świętej w Nazarecie i w Getsemani. W przeddzień konklawe, według zarządzenia Kustosza w Wieczerniku zostanie odprawiona wotywna Msza św. do Ducha Świętego w intencji wyboru nowego papieża.

W tę krucjatę dziękczynno-błagalnej modlitwy w Ziemi Świętej włączyła się pielgrzymka Radia Maryja. Od soboty, 2 marca, 649 pątników, wśród których jest 31 kapłanów realizuje program rekolekcji w drodze, jaką jest pielgrzymka w Roku Wiary do sanktuariów naszego odkupienia. 13 grup zorganizowanych przez franciszkański Komisariat Ziemi Świętej z Krakowa to najliczniejsza pielgrzymka przybyła do Ziemi Świętej w trwającym Roku Wiary. Pątnicy przylecieli do Izraela różnymi samolotami z kilku miast w Polsce. Pierwsze trzy noce spędzą w Nazarecie, który św. Hieronim nazwał „kwiatem Galilei”. Kolejne cztery noce będą dla pielgrzymów doświadczeniem gościnności miasta narodzin Zbawiciela. Główny organizator pielgrzymki Radia Maryja, o. Paschalis Kwoczała, komisarz Ziemi Świętej w Polsce, zapewnił, że dla żadnego z pątników nie zabraknie miejsca w gospodach Betlejem.

Pielgrzymka rozpoczęła się maryjnym akcentem. Większość grup bezpośrednio z lotniska udało się na Górę Karmel do sanktuarium Eliasza i Matki Bożej Szkaplerznej, „Stella Maris”. Po kolacji w godzinie apelowej pielgrzymi wzięli udział w sugestywnej procesji ze świecami. Na placu przed górną bazyliką, pod przewodnictwem franciszkanów, stróżów sanktuariów Nazaretu, międzynarodowa wspólnota wiernych zdominowana całkowicie przez Polaków rozpoczęła rozważanie tajemnic radosnych Różańca świętego. Metą wieczornej procesji była Grota Zwiastowania, gdzie w łonie Maryi Dziewicy, prostej dziewczyny z Nazaretu „Słowo stało się ciałem”. Ewangelia o Zwiastowaniu w języku polskim, modlitwa Anioł Pański oraz błogosławieństwo ikoną Matki Bożej były dla większości uczestników pierwszym wzruszającym przeżyciem spotkania z sanktuarium Wcielenia Syna Bożego.

Podobnie jak Pan Jezus również pątnicy w niedzielne przedpołudnie z Nazaretu udali się nad Jezioro Galilejskie. Ten piękny i urodzajny rejon wybrał Jezus na swoją publiczną działalność. Z małej i odizolowanej wioski, jaką był Nazaret, Jezus przeniósł się do Kafarnuam nad Jeziorem Genezaret. Nad jego brzegami mieszkał i nauczał. Tutaj objawił się jako nauczyciel, cudotwórca i egzorcysta. W tej okolicy wybrał i powołał większość swych uczniów. Żadne z jezior na świecie nie uzyskało takiego rozgłosu jak „jezioro Jezusa”. Jest ono praktycznie jednym wielkim sanktuarium, czyli miejscem uświęconym ziemską obecnością Jezusa Chrystusa. Jeśli słuszne jest stwierdzenie, że miejsce święte jest tam, gdzie Jezus postawił swoją stopę, to na pewno nad jeziorem Bóg – Człowiek najwięcej odcisnął swoich nieprzemijających śladów.

Kulminacyjnym punktem niedzielnego programu była uroczysta eucharystia dla wszystkich 13 grup w Tabdze, w sanktuarium prymatu św. Piotra. Jak za czasów Jezusa, pielgrzymi rozsiedli się na zielonej trawie wokół polowego ołtarza dedykowanego bł. Janowi Pawłowi II z piękną mozaiką jemu poświęconą. Po wizycie i odnowieniu ślubów małżeńskich w Kanie Galilejskiej wieczorna kolacji miała atmosferę weselnej uczty.

Góra Tabor oraz sanktuaria Nazaretu, gdzie Pan Jezus spędził swoje młode lata przeniosły pielgrzymów w tajemnicę ukrytego życia świętej Rodziny. Transmisja pielgrzymkowej Mszy św. z bazyliki Zwiastowania w telewizji Trwam będzie okazją do złożeniu u stóp swojej Matki i Patronki hołdu czci i wdzięczności wielomilionowej rodziny Radia Maryja.

W kolejnych dniach pielgrzymi szlak zaprowadzi radosnych i rozmodlonych pątników nad rzekę Jordan, na pustynię Judzką, do Ain Karem, Betlejem oraz Jerozolimy, gdzie pielgrzymowanie rodziny Radia Maryja w Roku Wiary dotrze do serca tajemnicy odkupienia i kolebki chrześcijaństwa. W wielkopostnych i paschalnych sanktuariach pielgrzymi będą zgłębiać centralną prawdę o miłości Boga do człowieka.


J. Kraj OFM

© CRT 2012