Pielgrzymowanie - 2

Serdecznie pozdrawiam… po tygodniowej przerwie w mailowych spotkaniach, która mam nadzieję, trochę wzmocniła tęsknotę za Ziemią Świętą.

Tematem felietonu i moim działaniem w ostatnich dni było pielgrzymowanie.
W Ziemi Świętej gościliśmy Kawalerów i Damy Rycerskiego Zakonu Bożego Grobu… Wśród nich byli też "sponsorzy" prac renowacyjnych w Sanktuarium św. Józefa w Nazarecie oraz w kościele Najśw. Zbawiciela w Jerozolimie.
Dla mnie był to czas spotkania z tajemnicą Objawienia oraz z pięknymi ludzkimi historiami… 

Jutro z braćmi z Kustodii jedziemy do Emaus - el Qubeibeh…
Jest to nasze spotkanie formacyjne i przygotowujące lipcową kapitułę Kustodii.
Będziemy doświadczać radości spotkania ze Zmartwychwstałym Panem podczas "łamania chlebem"…

Zapewniam o modlitwie… i życzę dużo wiosennego słońca.

brat JerzyPokój i Dobro!                                                                                         15.04.2013


Pielgrzymka do Ziemi Świętej jest doskonałym sposobem ożywienia wiary. Pobyt w Ojczyźnie Jezusa jest bowiem zaproszeniem do osobistego spotkania ze zmartwychwstałym Panem poprzez kontakt z Miejscami Świętymi oraz lokalną wspólnotą wierzących w Chrystusa, którzy są żywymi świadkami historii zbawienia.

Wśród obecnych w ostatnim tygodniu w Jerozolimie licznych pielgrzymów z Polski na szczególną uwagę zasługują uczestnicy jubileuszowej pielgrzymki Zakonu Rycerskiego Bożego Grobu. Z okazji 850-lecia fundacji sanktuarium Bożego Grobu w Miechowie, od 2010 roku oficjalnej siedziby polskiego zwierzchnictwa zakonu, od 4 do 11 kwietnia 84 pielgrzymów w tym 10 dam i 32 kawalerów nawiedzało sanktuaria Ziemi Świętej. Pierwsza oficjalna pielgrzymka Bożogrobców z Polski została zorganizowana przez Komisariat Ziemi Świętej w Krakowie. Wśród uczestników był komandor Karol Szlenkier, zwierzchnik zakonu w Polsce. Na podkreślenie zasługuje również udział komandora Janusza Kaweckiego, kanclerza zakonu, znanego słuchaczom Radia Maryja z regularnych audycji „Głos z Krakowa”, komandora Stanisława Osmendy oraz komandora Jana Włudarczyka, pomysłodawcy Jerozolimskich Dni w Miechowie. Inspiracją do pielgrzymki było pragnienie wspólnego przeżywania i kontemplowania w Roku Wiary miejsc stanowiących serce ziemskiej ojczyzny Jezusa, tak bliskiej wszystkim członkom Rycerskiego Zakonu Bożego Grobu, jak również celebracja 850 rocznicy fundacji kościoła i pierwszego w Europie klasztoru Bożogrobców.

W 1163 roku książę Jaksa Gryfita wspólnie z kanonikiem Marcinem Gallusem ufundowali w Miechowie, blisko Krakowa, zbożne dzieło, które dało początek jednemu z najstarszych sanktuariów w Polsce. W świątyni zbudowanej na miejscu uświęconym przywiezioną z Jerozolimy ziemią szybko rozpowszechnił się kult tajemnicy Jezusa Chrystusa Zbawiciela. W 1525 roku została wzniesiona kaplica Bożego Grobu z kopią jerozolimskiego Grobu Pana Jezusa. Miechowskie sanktuarium, określane „Polską Jerozolimą”, jest owocem pobożności i posługi Bożogrobców zwanych często Miechowitami, którzy niestrudzenie od 850 lat głoszą tajemnicę męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa.

Podczas ośmiodniowego pobytu w Ziemi Świętej pielgrzymi nawiedzili najważniejsze miejsca związane z życiem i zbawczym dziełem Pana Jezusa. Obecność rycerzy i dam ubranych w oficjalne stroje w czasie sobotniej procesji w Nazarecie oraz na uroczystych Mszach świętych wzbudzały zaciekawienie wśród innych pątników i turystów. Uczestnicy jubileuszowej pielgrzymki Bożogrobców mieli przywilej uroczystego ingresu do bazyliki Bożego Grobu oraz spotkania w łacińskim Patriarchacie, gdzie z rąk bpa Williama Shomali’ego 16 członków zakonu otrzymało muszelki pielgrzyma, które przypięte do płaszcza mają przypominać o zobowiązującej trosce o Miejsca Święte oraz lokalnej wspólnocie chrześcijan.

Pątnicy nawiedzili również główną siedzibę Kustodii Ziemi Świętej. O. Pierbattista Pizzaballa, kustosz Ziemi Świętej wyraził serdeczne podziękowania polskiemu zwierzchnictwu za zaproszenie go we wrześniu ubiegłego roku do udziału w Drugich Miechowskich Dniach Jerozolimy. Ojciec Kustosz podkreślił wieloletnie zaangażowanie Bożogrobców z Polski na rzecz Ziemi Świętej oraz konkretnej pomocy dla Kustodii Ziemi Świętej. Wśród tych dzieł należy wspomnieć pomoc przy realizacji nowego oświetlenia dla sanktuarium św. Józefa w Nazarecie oraz dla głównego kościoła franciszkanów pw. Najświętszego Zbawiciela w Jerozolimie. Prace przy nowym systemie oświetlenia wykonała firma Elektroinstal p. Stanisława Osmendy z Miechowa. Od 19 stycznia do 25 marca br. dzięki wytrwałej i dynamicznej pracy ośmiu elektryków z firmy pana Osmendy w rekordowym czasie została wykonana nowa instalacja elektryczna oraz zamontowane lampy w obydwóch świątyniach. Wraz z pracownikami firmy Elektroinstal z Miechowa w świątyni Najświętszego Zbawiciela przez ponad miesiąc pracowało 4 konserwatorów, sponsorowanych przez pana Aleksandra Piotrowskiego, właściciela firmy konserwatorskiej z Krakowa. Ojciec Kustosz dziękując za wkład polskich elektryków oraz konserwatorów w prace przy kościołach w Nazarecie i Jerozolimie odznaczył właścicieli obydwu firm oraz zwierzchnika Rycerskiego Zakonu Bożego Grobu, wraz z dwoma przedstawicielami zarządu, złotym krzyżem pielgrzyma. Polskie zwierzchnictwo zakonu przyjęło bowiem patronat tej dobroczynnej inicjatywy dla Kustodii Ziemi Świętej od wieków posługującej lokalnej wspólnocie chrześcijańskiej oraz pielgrzymom z całego świata.

Nowe oświetlenie sanktuarium św. Józefa w Nazarecie oraz kościoła Najświętszego Zbawiciela w Jerozolimie to owoc przedsiębiorczości Kustodii Ziemi Świętej oraz zaangażowania i konkretnej pomocy wielu osób. Fachowcy z Polski wykazali się wielkim profesjonalizmem i wytężoną pracą. Słowa wdzięczności należą się także bratu Jordanowi Gaździe, zakrystianowi kościoła w Jerozolimie, który cierpliwie towarzyszył wszystkich fazom prac remontowych. Dzięki jego mozolnej pracy dziewiętnastowieczne mosiężne żyrandole zostały oczyszczone i odnowione, stając się pięknymi dekoracyjnymi elementami nowego oświetlenia kościoła. Za szczególną ofiarność pragnę podziękować również ks. proboszczowi Mirosławowi Nowakowi, parafianom i uczestnikom wielkopostnych rekolekcji, jakie wygłosiłem w parafii Wszystkich Świętych w Warszawie. Patronował im św. Józef „sprawiedliwy”, a zebrane ofiary zostały przeznaczone na nowe oświetlenie Jego sanktuarium w Nazarecie.

Polecając św. Józefowi wszystkich dobroczyńców i wolontariuszy pracujących przy nowym oświetleniu obydwu kościołów Kustodia Ziemi Świętej wyraża swoją wdzięczność oraz zapewnia o stałej modlitwie w ich intencji.


J. Kraj OFM


© CRT 2012