Pielgrzymowanie... turystyka...

Serdeczne pozdrowienia zza oceanu, z pięknego turystycznego zakątka Meksyku.


Od poniedziałku jestem nad oceanem w Cancun, gdzie trwa międzynarodowy kongres Duszpasterstwa Turystyki.
Nad ocean wyruszyłem bezpośrednio znad J. Galilejskiego, po pożegnaniu ks. kard. Dziwisza i ponad 600 pielgrzymów, dziękczynnej archidicezjalnej pieglrzymki z Krakowa.
O przebiegu pielgrzymowania z relikwiami bł. Jana Pawła II opowiedziałem w felietonie... który chyba nie był nawet wyemitowany w Radiu Maryja...
Podczas pielgrzymki miałem przywilej być odpowiedzialny za specjalny program ks. kard. Dziwisza, będąc jego opiekunem, przewodnikiem i kierowcą...
Za każde bogate doświadczenie tego pracowitego tygodnia trzeba dziękować Panu Bogu...

W niedzielę 22 kwietnia w wigilię moich imienin ruszyłem w długą podróż... Z Tel Awiwu poleciałem do Londynu, gdzie miałem nocleg w hotelu.
W tym roku miałem najdłuższy dzień moich imienin... Już w drodze do Wielkiej Brytanii zyskałem dwie godziny... do których trzeba doliczyć 8 godz. różnicy z Meksykiem... Choć większość dnia spędziłem w samolocie czułem się bliżej mojego Patrona w niebie oraz odczuwałem bliskość waszej modlitwy i pamięci.
Z Londynu doleciałem do Miami w USA, a stamtąd do Concun... I tak zaczął się ten szczególny tydzień...
O jego przebiegu i turystycznych ciekawostkach opowiem jednak w kolejnym mailu....
W sobotę polecę do miasta Meksyk i będę miał możliwość pielgrzymowania do Matki Bożej w Quadalupe...
Zapewniam o pamięci w dzień i w nocy... bo gdy ja się kładę do łóżka to w Polsce ludzie się budzą...
Moc uścisków... z powiewem ciepłego morskiego powietrza...


fr. JerzyPokój i Dobro                                                                                                                      22.04.2012

 

Dziękczynne Te Deum, wyśpiewane nad brzegiem Jeziora Galilejskiego, podczas ostatniej wspólnej eucharystii w sanktuarium prymatu św. Piotra było najpiękniejszą syntezą archidiecezjalnej pielgrzymki z Krakowa. Od 16 do 23 kwietnia ponad 600 pielgrzymów, którym przewodził ks. kard. Stanisław Dziwisz dziękowało Panu Bogu za dar beatyfikacji papieża Jana Pawła II. Wraz z kard. Dziwiszem pielgrzymował ks. bp. Tadeusz Pieronek, około 50 kapłanów oraz grupa sióstr zakonnych, a wśród nich s. Tobiana, sercanka, która przez cały pontyfikat bł. Jana Pawła II posługiwała w Watykanie w prywatnych apartamentach papieskich.

Pielgrzymom z archidiecezji krakowskiej, do których dołączyli pątnicy z innych regionów Polski, patronował bł. Jan Paweł II w relikwiach, które były wystawiane podczas każdej wspólnej Eucharystii. 12 grup oznaczonych różnymi kolorami rozpoczęło pielgrzymowanie po Miejscach Świętych od Betlejem w Judei. Podczas homilii w kościele św. Katarzyny przy bazylice Narodzenia J. Em. kard. Dziwisz bardzo dobitnie podkreślił, że “pielgrzymowanie po Ziemi Świętej jest niepowtarzalnym doświadczeniem. To niejako odczytywanie niepisanej, piątej Ewangelii - mówił. To spoglądanie na niebo, na które patrzył Jezus. To stąpanie po ziemi, którą wielokrotnie przemierzał nasz Zbawiciel, aby głosić słowo życia i czynić dobrze. To poznawanie przyrody, stanowiącej niepowtarzalną scenerię ziemskiego życia naszego Pana. To nawiedzanie miejsc, do których On docierał, gdzie żył, umarł i zmartwychwstał”. Arcypasterz krakowskiego kościoła, który nie po raz pierwszy nawiedził Ziemi Świętą przypomniał: “W tych dniach nie jesteśmy turystami. Nie jesteśmy zwykłymi obserwatorami i zwiedzającymi miejsca święte z czystej ciekawości. Podejmujemy pielgrzymowanie jako uczniowie Jezusa, który jest żywy i obecny w naszym życiu, w życiu swojego Kościoła”.

Program pielgrzymki zorganizowanej przez Komisariat Ziemi Świętej w Krakowie pozwolił pątnikom poznać najważniejsze sanktuaria w ziemskiej Ojczyźnie Jezusa oraz doświadczyć radości spotkania z Chrystusem we wspólnocie Jego uczniów. Najważniejszym punktem programu każdego dnia była wspólna Eucharystia, która jednoczyła pielgrzymów wokół ołtarza. Po Mszy św. w Betlejem kolejne celebracje były sprawowane w bazylice Agonii w Ogrodzie Oliwnym, przy pustym Grobie Zmartwychwstałego w Jerozolimie, w miejscu chrztu Pana Jezusa nad Jordanem, w bazylice Zwiastowania w Nazarecie oraz nad Jeziorem Galilejskim w sanktuarium Prymatu św. Piotra w Tabdze. O każdym dniu pielgrzymki można byłoby wygłosić osobny felieton, opisując nawiedzane miejsca oraz duchowe doświadczenia pątników. Szczegółowe relacje i liczne zdjęcia z pielgrzymki można znaleźć na stronie internetowej archidiecezji krakowskiej.

Dziękczynna pielgrzyma zaczęła się w Betlejem, gdzie Syn Boży stał się Emanuelem, Bogiem z nami, a zakończyła nad Jeziorem Galilejskim, w niezwykłej scenerii przyrody, która była świadkiem powołania pierwszych uczniów, rybaków galilejskich, którzy tu porzucili sieci, by stać się rybakami ludzi. Podczas homilii ks. kard. Dziwisz podkreślił znaczenie dialogu Jezusa z Piotrem, który jest wzorem każdego ucznia Chrystusa zobowiązanego do odwzajemnienia miłości Mistrza. Jako przykład na tej drodze wskazał bł. Jana Pawła II, którego przez ponad dwadzieścia sześć lat nazywaliśmy Piotrem naszych czasów. “Drodzy pielgrzymi, – mówił kard. Dziwisz – wyrażając Bogu wdzięczność za długi pontyfikat Jana Pawła II, a także za dar jego świętości, potwierdzonej uroczyście aktem jego beatyfikacji 1 maja ubiegłego roku, myślimy o osobistym powołaniu każdej i każdego z nas. Do każdego Chrystus kieruje zaproszenie, które skierował do Szymona Piotra w tym miejscu: „Pójdź za Mną” (J 21, 19)”. Na zakończenie dodał: “Jutro powrócimy do naszych domów i środowisk, do naszych codziennych zajęć i obowiązków. Powrócimy do naszych łodzi i sieci. Niech duchowe doświadczenie związane z pielgrzymowaniem w Ziemi Jezusa umocni naszą wiarę, nadzieję i miłość. Niech nam pomoże jeszcze bardziej świadomie żyć Ewangelią na co dzień. Niech nas umacnia w pragnieniu prowadzenia świętego życia, na miarę naszych sił i możliwości, na wzór błogosławionego Jana Pawła II, szczególnego patrona naszego pielgrzymowania”.

Przed uroczystym błogosławieństwem o. Artemio Vitores, wikariusz Kustodii Ziemi Świętej podarował ks. Kardynałowi relikwie z ważniejszych Miejsc Świętych nawiedzonych przez papieża z Wadowic, które zostaną umieszczone w muzeum rodzinnego domu Karola Wojtyły. Były to fragmenty skały lub ziemia z Golgoty w Jerozolimie, z Groty Narodzenia w Betlejem, z groty Zwiastowania w Nazarecie, z Getsemani, z Kafaranum oraz znad Jeziora w Tabdze. Na ręce o. wiecekustosza kard. Dziwisz przekazał dla franciszkańskiej Kustodii Ziemi Świętej relikwie krwi bł. Jana Pawła II. Na podstawie relikwiarza, który swoim kształtem nawiązuje do tajemnicy miłosierdzia, jest następujący napis: “Dar J. Em. krad. Stanisława Dziwisza dla Kustodii Ziemi Świętej – 22 IV A.D. 2012”.

Po Mszy św. wszyscy pielgrzymi, drogą internetową włączyli się w niedzielną modlitwę papieża Benedykta XVI, który przemawiając w j. polskim skierował słowa podziękowania i pozdrowienia do uczestników archidiecezjalnej pielgrzymki z Krakowa.

 

jk© CRT 2012