Pielgrzymujemy z Maryją

 

Witam w ostatnim dniu maja…
i ślę
wyrazy pamięci od Matki Bożej z sanktuarium Nawiedzenia w Ain Karem.

Wczoraj podobnie jak w Polsce uczciliśmy tajemnicę
Bożego Ciała piękną celebracją w bazylice Bożego Grobu...

http://pl.radiovaticana.va/news/2013/05/30/jerozolima:_procesja_bożego_ciała_w_bazylice_zmartwychwstania/pol-696972

Ten mail z felietonem o pielgrzymowaniu... i zaproszeniu do Ziemi Świętej na franciszkańska pielgrzymkę wysyłam z nowego programu więc przepraszam za ewentualne utrudnienia.
Tradycyjną drogą poślę powiadomienie o tej nowości, bo nie wiem czy do wszystkich dotrze ten mail.

Zapewniam o modlitwie na koniec maja i z okazji Dnia Dziecka...

brat JerzyPokój i Dobro!                                                                                                                     27.05.2013

Na szlakach Ziemi Świętej spotykać można pielgrzymów i turystów z całego świata. Ziemska ojczyzna Jezusa, ziemia Objawienia i Przymierza czerpie swoją wyjątkowość z wydarzeń, które tutaj się rozegrały. Dla żydów, chrześcijan i muzułmanów Jerozolima jest duchową stolicą milionów wierzących w Boga. Na tej ziemi, „gdy nadeszła pełnia czasów, zesłał Bóg Syna swego, zrodzonego z niewiasty” (Gal 4,4), który tutaj dokonał naszego odkupienia.

Dla nas chrześcijan, pielgrzymowanie do miejsc świętych to odkrywanie tożsamości i oczyszczanie Ewangelii z wyobrażeń uwarunkowanych realiami w jakich żyjemy. „Mamy więc «Betlejem polskie», «polski Ogrójec», «polskie Kalwarie». Pielgrzymka do Ziemi Świętej zmienia ten obraz, wymaga od nas pokory, a jednocześnie zapewnia coś, czego nie możemy otrzymać w inny sposób” – napisał bp Andrzej Jeż, ordynariusz tarnowski, w liście skierowanym do uczestników diecezjalnej pielgrzymki do Ziemi Świętej. Na przełomie kwietnia i maja kilka grup pielgrzymkowych zorganizowanych w ramach inicjatyw Roku Wiary przez ks. prałata Czesława Konwenta, dyrektora diecezjalnego biura pielgrzymkowego, doświadczyło tej błogosławionej przemiany. „Ludzie, którzy pielgrzymują do Ziemi Świętej, wracają ci sami, ale nie tacy sami”, podkreślił bp tarnowski.

Źródłem tej przemiany jest spotkanie z Jezusem poprzez sanktuaria będące „relikwiami” historycznej obecności Wcielonego Słowa oraz Jego zbawczego dzieła. W orędziu przekazanym pielgrzymom bp Andrzej Jeż wiele uwagi poświęcił tajemnicy Nazaretu, gdzie w zaciszu jednego z domów „Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas” (J 1,14). „U początku tej tajemnicy – pisze – znajduje się spotkanie młodziutkiej dziewczyny z Nazaretu o imieniu Maryja z Bożym posłańcem, archaniołem Gabrielem. Na miejscu tego spotkania – potwierdzonym wielowiekową tradycją – wznosi się dzisiaj sanktuarium Zwiastowania, którego kopuła przypomina odwrócony kwiat lilii, kierujący całą swą woń ku miejscu, w którym swoje «tak» wobec Bożych zamiarów wypowiedziała Maryja, Pełna Łaski – Ta, której nieskalane żadnym grzechem serce było dla Boga najpiękniejszym z «ludzkich kwiatów»”.

Wspomnienie nazaretańskiego sanktuarium przywodzi nam na myśl ponad 600 pielgrzymów Rodziny Radia Maryją, którzy w marcu, na początku swojego pątniczego szlaku śladami Jezusa i Maryi, prosili przy Grocie Zwiastowania o owocne dary pielgrzymowania oraz we wszystkich intencjach przywiezionych do Ziemi Świętej. Organizatorem tej najliczniejszej jak do tej pory pielgrzymki w Roku Wiary był franciszkański Komisariat Ziemi Świętej z Krakowa. Liczni uczestnicy podkreślali znaczenie nawiedzenia Ziemi Świętej w okresie, kiedy w Kościele przeżywany jest Rok Wiary. Pielgrzymka ta była ponadto świadomą odpowiedzią na propozycję, z którą zwróciła się do wszystkich wiernych Kongregacja Nauki Wiary: „ważną rzeczą będzie także zachęcanie do udziału w pielgrzymkach do Ziemi Świętej, miejsca związanego z obecnością Jezusa Zbawiciela i Maryi Jego Matki” (Wskazania duszpasterskie na Rok Wiary, I,2).

O. Paschalis Kwoczała, komisarz Ziemi Świętej w Polsce, zachęcony dobrymi owocami i przede wszystkim świadomy powierzonego zakonowi zadania pełnienia roli strażników Ziemi Świętej podejmuje się kolejnego wyzwania. Od 21 do 28 września br. odbędzie się pielgrzymka do Ziemi Świętej dla wielkiej Rodziny Franciszkańskiej. Do wzięcia udziału w tej pielgrzymce są zaproszeni ojcowie i bracia franciszkanie oraz sympatycy klasztorów franciszkańskich. Ma to być ewangeliczne świadectwo pątników zauroczonych postacią i życiem św. Franciszka z Asyżu, który sam nawiedził Ziemię Świętą w 1219 roku.

Franciszkańska pielgrzymka, krocząc śladami Jezusa Chrystusa i jego wiernego naśladowcy Biedaczyny z Asyżu ma na celu umocnienie wiary każdego uczestnika, a także wyrażenie solidarności z lokalnym Kościołem. Będzie to także okazja do wyrażenia Panu Bogu wdzięczności za osiem wieków franciszkańskiej misji, jaką w imieniu Kościoła katolickiego, bracia mniejsi pełnią opiekując się miejscami świętymi w ziemskiej Ojczyźnie Jezusa.

Idea franciszkańskiej pielgrzymki została przypieczętowana wyborem na Stolicę Piotrową papieża Franciszka, który od początku swego pontyfikatu daje wyraźne sygnały szczególnej więzi z Biedaczyną z Asyżu, a także z zakonem Braci Mniejszych. Pomni na słowa, które wypowiedział na zakończenie homilii inaugurującej pontyfikat: „Proszę o wstawiennictwo Maryję Pannę, świętego Józefa, świętych Piotra i Pawła, świętego Franciszka, aby Duch Święty towarzyszył mojej posłudze, a wam wszystkim mówię: módlcie się za mnie!”, organizatorzy z Komisariatu Ziemi Świętej w Krakowie zapraszają wszystkich współbraci trzech rodzin zakonu Braci Mniejszych, czyli franciszkanów brązowych, konwentualnych oraz kapucynów na pielgrzymkę do Ziemi Świętej oraz wspólną modlitwę w intencji Ojca Świętego. Zaproszenie to skierowane jest również do sióstr i braci Franciszkańskiego Zakonu Świeckich. Wśród zaproszonych jest trzech franciszkańskich księży biskupów oraz dziesięciu Ministrów Prowincjalnych polskich prowincji franciszkańskich. „W Polsce jest około 170 klasztorów, jeżeli przy każdym udałoby się zebrać kilku chętnych, to wówczas pielgrzymka Rodziny Franciszkańskiej byłaby najliczniejszą w historii Ziemi Świętej” – zachęca o. Paschalis.

Niech ten apel podsumują słowa arcypasterza tarnowskiego, który każdemu pielgrzymowi przypomina: „Piąta Ewangelia, jak nazywamy często Ziemię Świętą, została zapisana w widzialnym świecie, w krajobrazie, w środowisku, w którym żył i działał nasz Pan Jezus Chrystus. Ta Ewangelia przypomina nasze środowiska codziennego życia, które winny stawać się miejscami naszego upodobniania się do Chrystusa, odpowiadania na Jego głos i zapisywania kolejnych kart z księgi naszego życia na wzór Ewangelii naszego Pana”.


J. Kraj OFM


Informacje i zapisy na pielgrzymkę do Ziemi Świętej dla Rodziny Franciszkańskiej oferuje:

Komisariat Ziemi Świętej
ul. Reformacka 4
31-012 Kraków
tel. stacjonarny 12/421-68-06;
tel. kom. 666-398-214 (dla zgłoszeń indywidualnych)
tel. kom. 608-379-090 (dla zgłoszeń grupowych)
adres mailowy: biuro@terrasancta.pl


© CRT 2012