Pietas et Studium Rocznik WSD Prowincji MB Anielskiej Zakonu Braci Mniejszych w Krakowie T.3

OD REDAKCJI

Oddajemy do rąk Czytelników trzeci tom rocznika naukowego „Pietas et Studium”, wydany za lata 2010/2011. Obecny tom zawiera łącznie 15 artykułów w następujących działach: filozofia i teologia, franciszkanizm, materiały z jubileuszu 100. lecia bronowickiej parafii oraz kronikę. Zawarte w nim artykuły zaznaczają swoją obecność w naukowym świecie badań. Jest to efekt pracy wielu autorów, którzy zechcieli udostępnić Redakcji swoje materiały oraz podzielić się wiedzą z naszymi Czytelnikami. Wszystkim więc wyrażamy naszą wdzięczność i dziękujemy za zaufanie oraz zapraszamy do dalszej współpracy.

Obok wielu wyzwań i duszpasterskich działań, jakie podejmuje Kościół oraz Zakon Franciszkański we współczesnym świecie, niewątpliwie ogromną rolę musi dziś odgrywać promowanie nauki i ośrodków badawczych. Bowiem, jak czytamy w „Prezentacji” wydanego w 2001 roku przez Sekretariat Generalny ds. Formacji i Studiów nowego „Ratio Studiorum” dla Zakonu Braci Mniejszych, „ze względu na szybkie zmiany, jakie zaszły w tych ostatnich latach w świecie, w Kościele i naszej braterskiej wspólnocie, mamy podejmować wysiłek na rzecz ponownego ustawienia i określenia naszej tożsamości jako braci mniejszych w nowym kontekście historii (por. FC 2). Aby właściwie odpowiedzieć na to wyzwanie, bardziej, aniżeli kiedykolwiek koniecznym jest, pośród innych środków, popieranie w naszym Zakonie formacji intelektualnej (por. ZED 10)”.

            Wciąż żyjemy jubileuszowym rokiem 800. lecia ustnego zatwierdzenia Reguły Zakonu Braci Mniejszych. Z pewnością, kolejny wydany tom naszego rocznika jest w pewnym sensie ważnym owocem tego wydarzenia. Dar „łaski początków”, zobowiązuje bowiem, zarówno do wierności pierwotnemu charyzmatowi, jak i do nowego zapału i dynamizmu w głoszeniu Ewangelii, a także podtrzymywaniu naukowej tradycji Zakonu. Współczesny świat, który tak łatwo spycha na margines twórcze myślenie, powinien zrozumieć, iż bez solidnych studiów badawczych, jego przyszłość może być zagrożona. Historię tworzą ludzie i wydarzenia, dlatego trzeba, aby nieustannie rozwijała się nauka, która pozwoli utrzymać ludzkość na wysokim intelektualnym poziomie oraz nieustannym duchowym wzroście.

 

SPIS  TREŚCI

 

I.  FILOZOFIA I TEOLOGIA

 • Wiara u Josefa Piepera - Andrzej Duk OFM
 • Nasz ojciec Abraham i powszechna obietnica zbawienia w pismach św. Łukasza - Lesław Daniel Chrupcała OFM
 • Dynamizm Słowa Bożego. Refleksja biblijno - teologiczna w kontekście Adhortacji Apostolskiej «Verbum Domini» Benedykta XVI - Jan Edmund Urbański OFM
 • Teologia dziejów św. Augustyna i św. Bonawentury oraz jej wpływ na formację intelektualną Josepha Ratzingera - Ks. Henryk Majkrzak SCJ
 • Prymat Biskupa Rzymu w teologicznym dialogu katolicko-prawosławnym - Mariusz Uniżycki OFM
 • Dialog Kościoła rzymskokatolickiego i starokatolickiego (2004-2009) Rzym - Utrecht - Zdzisław Józef Kijas OFMConv 

II.  FRANCISZKANIZM 

 • Utopia Franciszka: zrealizowana, możliwa do realizacji? - Thaddée Matura OFM
 • Charyzmat honorackich instytutów życia ukrytego - Teresa Paszkowska
 • Ewangelia i Kościół w Chinach w 700-lecie konsekracji biskupiej Giovanniego z Montecorvino OFM - Marek Wach OFM
 • Czterechsetna rocznica męczeńskiej śmierci czternastu Braci Mniejszych Reformatów w Pradze Czeskiej (1611-2011) - Salezy Bogdan Brzuszek OFM
 • Treści religijne i patriotyczne kazania o. Zygmunta Janickiego OFM na 492 rocznicę bitwy pod Grunwaldem (15 lipca 1902 roku) - Ks. Jan Józef Janicki
 • Katalog zmarłych pochowanych w podziemiach kościoła klasztornego w Pilicy-Biskupicach - Wacław Marian Michalczyk OFM

III.  JUBILEUSZ 100-LECIA PARAFII W KRAKOWIE - BRONOWICACH WIELKICH

 • Kościół Franciszkanów w Krakowie-Bronowicach Wielkich. Architektura i wystrój - Adam Jan Błachut OFM
 • Stygmatyzacja św. Franciszka z Asyżu na tle współczesnych przemian i postaw moralnych - Stanisław Mazgaj OFM
 • Rola wiernych świeckich w duchowej odnowie wspólnoty parafialnej - Eligiusz Dymowski OFM 

IV.  KRONIKA 

 • Służebnica Boża Magdalena Maria Epstein OP w stulecie założenia Szkoły Zawodowych Pielęgniarek - Wacław Marian Michalczyk OFM

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Zespół redakcyjny: Adam J. Błachut OFM (red. nacz.), Andrzej Duk OFM, Eligiusz Dymowski OFM, Stanisław Mazgaj OFM
 • ISSN: 1689 - 5827
 • Wydawnictwo: Pietas et Studium
© CRT 2012