Pietas et Studium t. IV

OD REDAKCJI

Czwarty tom rocznika naukowego „Pietas et Studium” ukazuje się w wyjątkowym czasie dla tutejszego Wyższego Seminarium Duchownego pw. Św. Bonawentury, które właśnie w tym roku obchodzi jubileusz 20-lecia powołania do życia tejże placówki dydaktyczno-naukowej. Kształci ona nie tylko kandydatów do kapłaństwa, ale także służy rozwojowi naukowemu wielu profesorom i wykładowcom. W dniu 7 listopada 1992 roku, podczas pierwszej inauguracji nowego roku akademickiego, spełniły się dla całej Prowincji Matki Bożej Anielskiej Zakonu Braci Mniejszych w Polsce słowa, które czytamy w Dekrecie erekcyjnym Seminarium ówczesnego Ojca Prowincjała Wacława Michalczyka: „W duchu wierności franciszkańskiej tradycji filozoficzno-teologicznej, która ubogaciła Kościół w ciągu wieków, pragnie ona to dziedzictwo poznawać, odnawiać i kontynuować. Podejmuje przez to usilne wezwanie Zakonu, aby ze szczególną troską pielęgnować i rozwijać franciszkańskie studia filozoficzne i teologiczne (KG 166 § 1)”.

Przez ten czas mogliśmy więc być świadkami cennych inicjatyw, naukowych działań i przedsięwzięć. Ich owocem są niewątpliwie zrealizowane marzenia i wydawanie własnego rocznika naukowego, liczne publikacje naszych wykładowców, ich czynny udział w życiu naukowym w kraju oraz za granicą. Wielu z nich należy dziś do znaczących Towarzystw teologicznych, biblijnych i filozoficznych.

Niniejszy tom został zatem tak pomyślany, aby uczcić ten, być może jeszcze skromny Jubileusz, zamieszczając w nim wszystkie wygłoszone wykłady inaugurujące każdy kolejny nowy rok akademicki. Przyglądając się poszczególnym Autorom, już na pierwszy rzut oka uderza imponująca tematyka wykładów oraz zawartość ich treści. Były one wprawdzie rokrocznie drukowane w poszczególnych „Informatorach”, dziś jednak w zwartej publikacji stanowią wyjątkową wartość, jedność i powagę.

Korzystając z okazji, pragniemy podziękować wszystkim, którzy przez te dwadzieścia lat sercem, pracą i zaangażowaniem budowali i nadal budują żywą historię tego miejsca i tego Seminarium. Nowością w publikowanym tomie, jest także wprowadzenie kolejnego działu, jakim są recenzje najważniejszych publikacji naszych wykładowców. Mamy nadzieję, iż będzie to również dobrą motywacją do ciągłego rozwoju intelektualnego na tak licznych badawczych polach i obszarach.

Nade wszystko dziękujemy jednak dziś Bogu za wszelkie łaski, zdrowie i siły, a także za dobre myśli i natchnienia, które pozwoliły nam odważyć się wyruszyć w kierunku nowych wyzwań i zadań. W dobie nowej ewangelizacji, czujemy się zobowiązani, aby duch Chrystusowej Ewangelii rozwijał się pośród Jego ludu, odznaczając się autentyczną wiarą, sumienną pracą oraz poświęceniem. Ufamy, iż nowy tom „Pietas et Studium”, będzie dla P.T. Czytelników, źródłem i inspiracją w codziennym pielgrzymowaniu ku wiecznemu Światłu. Niech Pan Was obdarzy pokojem!

 

SPIS  TREŚCI

I.  WYKŁADY INAUGURACYJNE Z LAT 1992-2001

 • Studia w życiu i posłannictwie Prowincji Matki Bożej Anielskiej Zakonu Braci Mniejszych w Polsce – w przeszłości i obecnie - Salezy Bogdan Brzuszek OFM
 • Uczestnictwo wiernych w sakramencie pokuty - ks. Bronisław Sieńczak CM
 • Biblia świętej Klary na podstawie jej listów - ks. Tomasz Jelonek
 • Teksty biblijne w Pismach św. Antoniego z Padwy - Adam Ryszard Sikora OFM
 • Ojciec Gabriele Allegra OFM (1907-1976) apostoł narodu chińskiego - Marek Wach OFM
 • Jana Pawła II koncepcja wolności - Bonawentura Zygfryd Smolka OFM
 • Dar «glosolalii» i poznanie prawdy w życiu św. Franciszka. Pneumatologiczny charakter duchowości franciszkańskiej - Zdzisław Józef Kijas OFMConv
 • Kapłan Trzeciego Tysiąclecia - ks. Wiesław Al. Niewęgłowski
 • Wolność – wiodącą ideą Konkordatu 1993 - ks. Jan Maciej Dyduch
 • Nowa nowomowa? Problem języka religijnego - ks. Andrzej Zwoliński

 

II.  WYKŁADY INAUGURACYJNE Z LAT 2002-2011

 • «Klara z Asyżu – kobieta nowa» - Ernest Karol Siekierka OFM
 • Współczesne wyzwania wychowawcze w świetle nauki Jana Pawła II -  ks. Janusz Mastalski
 • Ku integralnej prawdzie o człowieku w nowej Europie - ks. Sławomir Nowosad
 • Kapłan a Eucharystia w świetle Pism św. Franciszka z Asyżu i źródeł biograficznych - Romuald Henryk Kośla OFM
 • Franciszkanizm, Teologia, Współczesność. Teologiczno-duchowe dziedzictwo św. Bonawentury. Studium na podstawie «Itinerarium mentis in Deum» - ks. Robert Józef Woźniak
 • Kryzys wartości moralnych i ich promocja we współczesnym świecie - ks. Jan Orzeszyna
 • Troska o ubogich w dzisiejszym świecie szczególnym zadaniem synów św. Franciszka - ks. Tadeusz Borutka
 • Od «Vaticanum Primum» do «Vaticanum Secundum». Okoliczności zwołania Drugiego Soboru Watykańskiego - ks. Jan Walkusz
 • Fenomeny mistyczne w hiszpańskim malarstwie «Złotego wieku» - ks. Andrzej Witko
 • Wiara dziś - Karol Tarnowski

 

III.  RECENZJE

 • Kochać naprawdę, Wydawnictwo „Petrus”, Kraków 2011, ss. 233 + 3 nlb. (Eligiusz Dymowski OFM) - Jan Galarowicz

 • Zespół redakcyjny: Adam J. Błachut OFM (red. nacz.), Andrzej Duk OFM, Eligiusz Dymowski OFM, Stanisław Mazgaj OFM
 • ISSN: 1689 - 5827
 • Wydawnictwo: Pietas et Studium  

© CRT 2012