Polscy Bracia Mniejsi w służbie Ziemi Świętej

Polscy Bracia Mniejsi w służbie Ziemi Świętej 1342 – 1995

Głównym celem polskich braci mniejszych pracujących w Ziemi Świętej, podobnie zresztą jak z innych narodowości, była służba Boża w sanktuariach i obsługa pielgrzymów. Służba Boża zasadzała się na uroczystym się na uroczystym odprawianiu Mszy św. i procesji oraz wspólnotowym odmówieniu modlitw kapłańskich – Liturgii Godzin.

Opracowanie „Polscy Bracia Mniejsi w służbie Ziemi Świętej” o. Anzelma Janusza Szteinke, historyka Kościoła, aktualnie pracującego w Warszawie, składa się z dwóch części. Pierwsza, wstępna, jest próbą prezentacji Franciszkańskiej Kustodii Ziemi Świętej ze szczególnym uwzględnieniem wkładu polskiego. Druga część pracy zawiera natomiast wykaz polskich braci mniejszych, których sylwetki zostały zaprezentowane w formie krótszych lub dłuższych biografii, ze szczególnym uwzględnieniem misjonarzy, którzy pracowali w Kustodii Ziemi Świętej. Praca ta posiada niepodważalną wartość historyczno – biograficzną i jest skierowana do wszystkich, którzy pragną w sposób systematyczny i rzetelny zaznajomić się z polską obecnością w Ojczyźnie Chrystusa.

 

Inne publikacje autora:

 • Kościół Świętego Antoniego i klasztor Franciszkanów-Reformatów w Warszawie 1623-1987. Kraków: Wydawnictwo Prowincji Franciszkanów-Reformatów, 1990.
 • Komisariat Ziemi Świętej w Polsce w latach 1945-1992. „Studia Franciszkańskie”. VI, 1994. Poznań: Franciszkanie.
 • Modest Jan Pasiecznik OFM (1923-1991) jako historyk zakonu Braci Mniejszych w Polsce. „Studia Franciszkańskie”. VI, 1994. Poznań: Franciszkanie.
 • O. Jukundyn Antoni Bielak OFM. „Ziemia Święta” 1(1), s. 14-15, 1994. Kraków: Fundacja Komisariat Ziemi Świętej.
 • Grzegorz Gdański: Liber seu Matricula conventus Ordinis Fratrum Minorum strictioris observantiae ac totius fundationis weiheropilitanae (in annis 1633-1676) (O. Grzegorza Gdańskiego Kronika Klasztoru Franciszkanów Ściślejszej Obserwancji w Wejherowie w latach 1633-1676). Anzelm Szteinke OFM (tłum., oprac.). Wejherowo: Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej, 1996.
 • O. Mateusz Jozafat Lesicki OFM. Duszpasterz Arabów (1834-1900). „Ziemia Święta” 2(6), s. 12-14, 1996. Kraków: Fundacja Komisariat Ziemi Świętej.
 • Ojciec Ekspedyt. Senior polskich franciszkanów w Ziemi Świętej. „Ziemia Święta” 1(9), s. 17-19, 1997. Kraków: Fundacja Komisariat Ziemi Świętej.
 • Kościół Wszystkich Świętych i klasztor franciszkanów-reformatów we Włocławku 1625-1997. Włocławek: Włocławskie Towarzystwo Naukowe, 1998.
 • Polscy bracia mniejsi w służbie Ziemi Świętej 1342-1995. „Studia Franciszkańskie”. IX, 1999. Poznań: Franciszkanie.
 • Jeśli umrę w Jerozolimie... W pierwszą rocznicę śmierci o. Augustyna (Szymańskiego). „Ziemia Święta” 1(17), s. 54-59, 1999. Kraków: Fundacja Komisariat Ziemi Świętej.
 • Mała Lola. Najmłodsza z uczestników pielgrzymki w 1907 roku. „Ziemia Święta”1(25), s. 14-15, 2001. Kraków: Fundacja Komisariat Ziemi Świętej.
 • Recepcja i realizacja Konstytucji Apostolskiej «Felicite quadam». „Biblioteka Studiów Franciszkańskich”. 6, s. 168-209, 2001. Poznań: Franciszkanie.
 • Polacy w Petersburskiej Prefekturze Misyjnej Franciszkanów-Reformatów. W: Kościół w Polsce. Dzieje i kultura I. Jan Walkusz (pod red.). Lublin: 2002.
 • Komisariaty Ziemi Świętej w Polsce 1604-2004. Polscy komisarze. „Ziemia Święta”4(40), s. 14-16, 2004. Kraków: Fundacja Komisariat Ziemi Świętej.
 • Samuel Bombersbach, Marta Bartuś: Studia i materiały do dziejów kościoła św. Anny i klasztoru Franciszkanów OFM w Bieczu 1982-2005. Anzelm Szteinke OFM (oprac.). Biecz: Muzeum Ziemi Bieckiej, 2005.
 • Klasztory franciszkańskie na Kujawach wschodnich i w ziemi dobrzyńskiej od XVI do XIX wieku. „Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie”. 22, s. 49-74, 2007. Włocławek: Włocławskie Towarzystwo Naukowe.
 • Reformackie korzenie Prowincji Wniebowzięcia NMP Zakonu Braci Mniejszych w Polsce. „Szkoła Seraficka”. 1, s. 9-52, 2008. Katowice: Prowincja Wniebowzięcia NMP Zakonu Braci Mniejszych w Polsce.
 • Szkice biograficzne założycieli i przełożonych Prowincji Niepokalanego Poczęcia NMP Zakonu Braci Mniejszych Reformatów w Wielkim Księstwie Poznańskim i Prusach Zachodnich (1855-1923). „Szkoła Seraficka”. 1, s. 132-150, 2008. Katowice: Prowincja Wniebowzięcia NMP Zakonu Braci Mniejszych w Polsce.
 • Struktury organizacyjne I Zakonu Franciszkańskiego na ziemiach polskich (XIII-XXI w.). W: Kościół w Polsce. Dzieje i kultura IX. Jan Walkusz (pod red.). Lublin: Wydawnictwo KUL, 2010, s. 29-58.
 • Bracia mniejsi wpisani w historię Chełma (XVIII-XX w.). W: Kościół w Polsce. Dzieje i kultura IX. Jan Walkusz (pod red.). Lublin: 2010, s. 335-352.

 

 • Autor: Anzelm Janusz Szteinke
 • ISBN: ISSN: 0860-8775
 • Wydawnictwo: Franciszkanie. Poznań
© CRT 2012