Praktykujący, ale czy… wierzący?

Fragment książki:

Wielu ludzi boi się relacji z Bogiem. Pragną Go, tęsknią za Nim, ale paradoksalnie boją się wejść z Nim w relację. Dlaczego? Bo sprowadzają Boga jedynie do roli bezdusznego prawodawcy.

Nie słyszą, jak woła: "Kocham Cię", tylko twarde: "Nie pozwalam! Zakazuję! Nakazuję! Musisz Mnie słuchać, bo jak nie, to między nami koniec!". Jeśli wiarę sprowadzimy tylko do zakazów i nakazów, to Kościół stanie się obozem koncentracyjnym, zaś Bóg - esesmanem z karabinem w ręku. A z tak rozumianym "kościołem" i z takim "bogiem" ja też nie chcę mieć nic wspólnego.

Kim więc jest Bóg? Na czym polega relacja z Nim? Jak się modlić? Po co mi sakramenty? Czym jest Kościół? To tylko niektóre z pytań, jakie tu usłyszysz. I na które być może zechcesz poszukać odpowiedzi.

*       *       *

Ze wstępu książki:

Z prawdziwą radością i pełnym przekonaniem zapraszam do lektury książki o. Lecha Dorobczyńskiego. Książka jest skierowana przede wszystkim do Młodego Czytelnika (choć z pożytkiem przeczyta ją każdy) - wyrosła ze spotkań z Młodymi, jest próbą odpowiedzi na szereg pytań, które w ich trakcie padły. Tematy - podstawowe: Eucharystia, spowiedź, wiara... I słusznie! Bo takie dziś właśnie padają pytania. I taki winien być - wychodzący im naprzeciw - przekaz.

ks. bp Grzegorz Ryś

*       *       *

 

Prosty podręcznik wiary - recenzja ks. Marka Dziewieckiego

Nakładem wydawnictwa Esprit (Kraków 2013) ukazała się książka o. Lecha Dorobczyńskiego (OFM), pod tytułem Praktykujący, ale czy… wierzący?. We Wstępie ks. bp Grzegorz Ryś wyjaśnia, że „książka jest skierowana przede wszystkim do Młodego Czytelnika (choć z pożytkiem przeczyta ją każdy) – wyrosła ze spotkań (zwłaszcza rekolekcyjnych) z Młodymi, jest próbą odpowiedzi na szereg pytań, które w ich trakcie padły; już samo to jest cenne, że Rekolekcjonista słyszy pytania, nie tylko je stawia.”

Ojciec L. Dorobczyński wyrusza od empirycznej obserwacji, że - zwłaszcza wśród młodych ludzi - spotyka się obecnie coraz więcej nie tylko takich, którzy uważają się za wierzących lecz niepraktykujących, lecz również takich, którzy praktykują, ale w niewielkim jedynie stopniu są wierzącymi, a w każdym razie w niewielkim stopniu znają podstawowe prawdy wiary, którą deklarują. W konsekwencji w równie niewielkim stopniu rozumieją znaczenie praktyk religijnych, które podejmują – zwykle bardziej na skutek tradycji, przyzwyczajenia czy nacisku środowiska niż z potrzeby serca i świadomej decyzji.

Takim właśnie Czytelnikom Autor nowej książki pomaga wypływać na głębię wiary. O. L. Dorobczyński podkreśla, że ta głębia wiary to najpierw osobiste doświadczenie spotkania z Bogiem. To zachwyt w obliczu Jego miłości. To zaufanie wobec Jego mocy. Wszystko, co dojrzałe, zaczyna się w chrześcijaństwie od osobistej przyjaźni z Bogiem. Jedynie w kontekście takiej przyjaźni staje się możliwe dojrzalsze i bardziej pogłębione rozumienie Biblii, Eucharystii, sakramentu pokuty i pojednania, modlitwy czy roli Kościoła w życiu ochrzczonych. O. Lech Dorobczyński - z młodzieńczym entuzjazmem i często posługując się zaskakująco prostym, czasem wręcz młodzieżowym językiem – wyjaśnia Czytelnikom, co konkretnie oznacza troska o Kościół, życie według nowego przykazania miłości, a także powołanie każdego z nas do świętości.

Atutem tej książki jest nie tylko chrześcijański entuzjazm jej Autora, jego osobiste świadectwo wiary oraz bardzo przystępny język, lecz również ogromna liczba konkretnych argumentów, które pomagają Czytelnikom lepiej rozumieć i poważniej traktować swoją wiarę i swoją więź z Bogiem. Cenną rzeczą jest także baza danych, umieszczona na końcu publikacji, a dotycząca między innymi Franciszkańskiego Ośrodka Rekolekcyjno-Powołaniowego oraz Sanktuariów znajdujących się na terenie Prowincji Matki Bożej Anielskiej Zakonu Braci Mniejszych w Polsce.

Książka O. Lecha Dorobczyńskiego będzie z pewnością dobrą pomocą dla młodzieży, rodziców, katechetów, kapłanów oraz osób konsekrowanych i dla wszystkich, którzy pragną docierać do współczesnych młodych ludzi z Dobrą Nowiną w języku, który jest dla nich zrozumiały i który potrafi poruszyć nie tylko ich umysły, lecz także ich serca. Serdecznie polecam!

ks. Marek Dziewiecki

 


O. Lech Dorobczyński OFM - franciszkanin z Prowincji Matki Bożej Anielskiej Zakonu Braci Mniejszych, kaznodzieja i rekolekcjonista. Założyciel Przemyskiego Chóru Gospel i Konin Gospel Choir. Wielki miłośnik Asyżu oraz przewodnik po miejscach Franciszkowych. Obecnie posługuje we Franciszkańskim Ośrodku Rekolekcyjno-Powołaniowym w Krakowie.

 

 

  • Autor: o. Lech Dorobczyński OFM
  • ISBN 978-83-61989-49-0

  • Wydawnictwo: Esprit (Kraków 2013)
© CRT 2012