Prywatne Liceum Ogólnokształcące (NSD)

 Ponadgimnazjalna Szkoła męska z internatem prowadzona jest przez Prowincję Matki Bożej Anielskiej Zakonu Braci Mniejszych (Franciszkanów OFM). Siedziba Organu prowadzącego znajduje się w Krakowie przy ul. Reformackiej 4. Natomiast budynek Szkoły i internatu w kompleksie klasztorno-kościelnym wielickich Franciszkanów przy ul. Brata Alojzego Kosiby 31.  

Szkoła obchodzi w roku 2008 Złoty Jubileusz istnienia. Została powołana przez Zakon Franciszkański w trudnych czasach socrealizmu w 1958 r. Jednakże dopiero w 1981 r. dzięki zrywowi „Solidarności” uzyskała prawa państwowe, natomiast decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej w 1991 r. otrzymała prawa szkół publicznych już na stałe. Wpisana jest w ewidencji Powiatu wielickiego pod Nr 1/2000.  

Realizuje program trzyletniego liceum, zgodny z wymogami MEN i Kuratorium Oświaty w Krakowie. W Szkole pracują nauczyciele świeccy, natomiast kadrę kierowniczą (dyrektor i jego zastępca) stanowią oraz nauczycielami religii, etyki i filozofii, a także wychowawcami w internacie są Franciszkanie. Kształcenie i wychowanie w Szkole i w internacie ma charakter antropologiczno-kulturowy i religijny. 

Szkoła zapewnia uczniom karnety do filharmonii. Dwa razy w miesiącu mają możliwość wyjść do teatru. Programowo zwiedzają muzea, galerie i wystawy w Krakowie. Jeśli chcą mogą uczestniczyć w ogromnej ilości wydarzeń kulturalnych. W Szkole przygotowują prezentacje poezji i spektakle teatralne, nawet swojego autorstwa, oraz koncerty piosenki religijnej i programy artystyczne dla dzieci. 

Kilkunastoosobowe klasy sprawiają, że nauczanie i wychowanie ma bardzo zindywidualizowany charakter. Dzięki temu relacje z nauczycielami w Szkole i wychowawcami w internacie są bezpośrednie i partnerskie. W Szkole i internacie panuje atmosfera niemal rodzinna. Rodzice uczniów mogą ich odwiedzać, a przyjeżdżający z odległych stron mogą się nawet zatrzymać w internacie. 

Uczniowie codziennie uczestniczą we Mszy św. i raz w miesiącu w weekendowych dniach skupienia. Uczestniczą w życiu religijnym i liturgicznym miejscowej, franciszkańskiej Parafii rzymskokatolickiej. W atmosferze chrześcijańskich wartości kształtują swoją osobowość oraz mogą weryfikować swoje, ewentualnie odkrywane, powołanie do życia zakonnego i kapłaństwa. 

Pozytywny klimat Szkoły kształtowany przez idee i wartości ewangeliczne i franciszkańskie sprawia, że integrują się ze sobą i podtrzymują zawiązane tu przyjaźnie, zarówno ci, którzy odkrywają powołanie do życia zakonnego i kapłaństwa, jak i ci, którzy widzą swe powołanie do życia w rodzinie, a często także w działalności samorządowej i służbie dla dobra innych. 

Budynek Szkoły i jego otoczenie oraz troskliwa opieka ze strony dyrekcji i nauczycieli w szkole, a także wychowawców w internacie sprawia, że uczniowie odczuwają pozytywnie komfort psychiczny i mają bardzo duże poczucie bezpieczeństwa. Bardzo sobie też cenią tak zaprogramowane i stworzone przez Organ prowadzący warunki do życia, pracy, nauki, modlitwy, sportu i odpoczynku. 

Szkoła i internat znajduje się na terenie rozległego ogrodu klasztornego z boiskami sportowymi i zapleczem do rekreacji. W budynku Szkoły i internatu znajduję się kaplica, biblioteka, czytelnia, pracownia komputerowa, aula dostosowana do projekcji multimedialnych i siłownia. Uczniowie korzystają dwa razy w tygodniu z sal gimnastycznych wielickiego Gimnazjum i Liceum.  

Czesne za Szkołę i internat wynosi już od kilku lat 300 złotych za każdy miesiąc. Uczniowie mieszkają w pokojach jedno- i dwuosobowych. Cztery razy dziennie korzystają z posiłków. Codziennie mają czas na spacer poza obręb internatu. Oprócz programowo ustalonych dni skupienia mogą wyjeżdżać na weekendy do domów rodzinnych, ale mogą też pozostać w internacie. 

Od kandydatów jest wymagana pozytywna opinia ze swojego środowiska (wychowawca klasy, katecheta, proboszcz lub wikary), minimum 45 % pkt. z egzaminu gimnazjalnego oraz 25 pkt. z ocen (oceny przeliczane w skali pkt. 6-1, gdyż za ocenę dopuszczającą = 1 pkt.) na świadectwie gimnazjalnym z przedmiotów: religia, j.polski, j. obcy, matematyka, historia, geografia oraz 2 wybrane przez ucznia. 

Kandydaci do szkoły mają możliwość przyglądnąć się życiu szkoły i internatu. Po wcześniejszym zgłoszeniu mogą bowiem uczestniczyć w dniach skupienia. Na spotkanie z dyrektorem lub jego zastępcą można umówić się telefonicznie. Kandydaci mogą otrzymać dokładną informację o szkole i zasadach rekrutacji także drogą mailową lub przez korespondencję tradycyjną. 

Uczniowie rekrutują się z całej niemal Polski (w ostatnich latach od Świnoujścia po Przemyśl i od Wrocławia po Ełk), ale tutaj angażują się w działalność społeczności lokalnej. Uczestniczą w wydarzeniach kulturalnych, w uroczystościach kościelnych i państwowych, konkursach szkolnych i rywalizacji sportowej i to odpowiednio na szczeblu parafii, dekanatu, gminy, powiatu, diecezji i województwa. 

Wielu uczniów jest zaangażowanych w pomoc dla osób niepełnosprawnych i chorych. Sprawują nad nimi opiekę, uczestniczą w spotkaniach (np. we wspólnocie „Arki”), wyjeżdżają z nimi na dni skupienia i wakacje. Udzielają się także jako wolontariusze w Szpitalu Dziecięcym w Prokocimiu. Także w Szkole i internacie biorą na siebie obowiązki związane z funkcjonowaniem tych instytucji. 

Uczniowie po ukończeniu szkoły wybierają głównie studia humanistyczne. Znaczny procent uczniów wybiera studia seminaryjne. W ten sposób Szkoła w ciągu 50 lat istnienia była i jest poważną „kuźnią kadr” dla Zakonu Franciszkańskiego. Tutaj wychowało się wielu późniejszych zakonników franciszkańskich i kapłanów, także diecezjalnych oraz innych zakonów i zgromadzeń (ok. 150). 

Szkoła ma wśród wychowanków także wielu nauczycieli, „mundurowych” i działaczy samorządowych. Pełniący obecnie służbę Burmistrza Wieliczki – Artur Kozioł i Starosty Powiatu Wielickiego – Jacek Juszkiewicz także są absolwentami naszego Liceum, mimo że wśród „średnich” szkół lokalnej Gminy i Powiatu nasza Szkoła proporcjonalnie ma bardzo mało uczniów.  

Niższe Seminarium – Liceum Ogólnokształcace
ul. Brata Alojzego Kosiby 31
32-020 Wieliczka
Tel. 12-278-21-72
Tel./Fax 12-288-07-36
Automat 12-222-56-04


e-mail: nsd@ofm.krakow.pl

więcej informacji na: www.franciszkanie.edu.pl© CRT 2012