Radosne święto 02.02.2012

Pozdrawiam świątecznie... w dniu Matki Bożej Gromnicznej, czyli Ofiarowania Pana Jezusa w świątyni. Jest to również święto osób konsekrowanych... Mieliśmy uroczystą Msze św. pod przewodnictwem Nuncjusza Apostolskiego.

Ostatnie dni były bardzo intensywne...

W minioną sobotę (o czym jest mowa w felietonie) było specjalne ekumeniczne spotkanie w kościele koptyjskim...
Ja komentował cała liturgię dla telewizji włoskiej.

W poniedziałek egzaminowałem moich 22 studentów...

Od niedzieli trwa 3 Swiatowy Kongres Komisarzy Ziemi Świętej...  Sa też współbracia z Polski.
O tym ważnym spotkaniu, na którym miałem dzisiaj krótki referat... opowiem w kolejnym felietonie.

Przysyłam ciepłe pozdrowienia z chłodnej i deszczowej Jerozolimy... gdzie temperatury są cięgle plusowe ;)

fr. Jerzy

 

Pokój i Dobro!                                                                                                                                       29.01.2012

„Nie zaprzestańmy nigdy modlić się o pokój w Ziemi Świętej, z ufności w Bogu, który jest naszym pokojem i naszym ukojeniem”. Słowa papieża Benedyktą XVI zainspirowały chrześcijan w Jerozolimie i w różnych krajach świata do żarliwej modlitwy o przemianę serc i dar Chrystusowego pokoju. W ostatnią niedzielę stycznia (29.01) po raz czwarty obchodzono Międzynarodowy Dzień Modlitw o Pokój w Ziemi Świętej. Inicjatorami tej światowej akcji modlitewnej są katolickie organizacje młodzieżowe, które zgłosiły udział grup z ponad dwóch tysięcy miast świata.

Przesłanie do uczestników tej inicjatywy skierował przewodniczący Papieskiej Rady „Iustitia et Pax”, podkreślając, że „Kościół zawsze patrzy na Ziemię Świętą z miłością i zainteresowaniem”. Kard. Peter Turkson przypomniał, że tegoroczne papieskie
orędzie na Światowy Dzień Pokoju, obchodzony tradycyjnie w Nowy Rok, było poświęcone wychowaniu młodzieży do sprawiedliwości i pokoju. Szef watykańskiej dykasterii, cytując Ojca Świętego zachęcił młodych, by w dążeniu i budowaniu lepszej przyszłości świata byli „przykładem i inspiracją dla dorosłych”. Już po raz czwarty katolicka młodzież w jedności z łacińskim patriarchatem Jerozolimy, franciszkańską Kustodią Ziemi Świętej i wszystkimi ludźmi dobrej woli na całym świecie zorganizowała modlitewną sztafetę w intencji pokoju na Bliskim Wschodzie.

O. Pierbattista Pizzaballa, Kustosz Ziemi Świętej, skierował specjalne orędzie, w którym między innymi pisze: „w tajemnicy Bożego Narodzenia chrześcijanie powitali Syna Bożego jako Księcia pokoju. Wszyscy mówią o pokoju, ale go nie zaznają w codzienności. Pokój bowiem – przypomniał o. Pizzaballa – nie jest tylko darem jaki przyjmujemy, lecz także zadaniem do wykonania”. I dodał: „Aby być budowniczymi pokoju, musimy nauczyć się współczucia, solidarności, współdziałania, braterskości…”. Jest to droga przemiany serca, którą sprawia Bóg. Ważnym elementem budowania tego pokoju jest modlitwa o zrozumienie własnej roli oraz o wytrwałość w realizacji tego zadania. „Świadomość, że tak wiele osób zechciało zjednoczyć wolę i serce w błaganiu o pokój dla Ziemi Świętej – uważa o. Kustosz – jest jakby rosą z nieba. Jest solidarnością bezimiennych braci, bardzo nam drogich”.

Czwarty Międzynarodowy Dzień Modlitw o Pokój w Ziemi Świętej poprzedziła równie wzniosła inicjatywa. W sobotę 28 stycznia po raz siódmy chrześcijanie wzięli udział w Nadzwyczajnej Modlitwie o Pojednanie, Jedność i Pokój w Ziemi Świętej i na całym świecie. Gospodarzem tegorocznej liturgii była koptyjska wspólnota mająca swoją siedzibę przy bazylice Zmartwychwstania Pańskiego. Nabożeństwo nadzwyczajnej modlitwy wszystkich Kościołów zostało zorganizowane w ramach programu Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, który w Jerozolimie zakończył się w niedzielę. W Ziemi Świętej początek Tygodnia Modlitw był przesunięty o cztery dni ze względu na ormiańskie obchody Bożego Narodzenia.

Tegoroczny program ekumenicznej modlitwy rozpoczął się w anglikańskiej katedrze św. Jerzego. W przygotowanie i organizację spotkań włączyli się oprócz wspólnoty anglikańskiej, ormianie z katedry św. Jakuba, luteranie z kościoła Zbawiciela, wspólnota etiopska i koptyjska oraz katolicy pod przewodnictwem patriarchatu łacińskiego. W czwartek (26.01) modlitwa o jedność odbyła się tradycyjnie w Wieczerniku na Syjonie. Liturgia celebrowana w miejscu, gdzie Pan Jezus modlił się „aby wszyscy byli jedno” była najbardziej wymownym momentem ekumenicznej modlitwy w Jerozolimie.

W sobotę ekumenicznej liturgii w patriarchalnym kościele św. Antoniego Pustelnika przewodniczył Anba Abraham, arcybiskup koptyjskiego Kościoła ortodoksyjnego w Jerozolimie. W liturgii wzięli udział przedstawiciele głównych Kościołów chrześcijańskich. Do błagalnej modlitwy wiernych zgromadzonych w Jerozolimie, dzięki bezpośredniej transmisji telewizyjnej, włączyli się licznie chrześcijanie z czterech kontynentów świata. Transmisja zrealizowana przez Franciszkańskie Centrum Medialne w sześciu językach: arabskim, angielskim, francuskim, włoskim, hiszpańskim i portugalskim była obierana droga satelitarną na Bliskim Wchodzie, w wielu krajach Europy, w USA, Kanadzie, Meksyku oraz na kontynencie południowo amerykańskim między innymi w Brazylii.

Wybór miejsca celebracji siódmej Nadzwyczajnej Modlitwy o Pojednanie, Jedność i Pokój podkreślił solidarność wszystkich chrześcijan z Kościołem w Egipcie. Sytuacja w jakiej żyją tamtejsi wierni niejednokrotnie stawia ich wobec konieczności odważnej obrony swojej wiary w Jezusa Chrystusa, nawet za cenę męczeńskiej śmierci.

Ziemia Święta, gdzie mieszkają przedstawiciele wszystkich głównych wspólnot chrześcijańskich, jest najbardziej wskazanym miejscem ekumenicznej modlitwy i dialogu. Dialog ten realizuje się nie tyle na płaszczyźnie dyskusji teologicznych, lecz w codziennym życiu. Można nazywać go „ekumenizmem filiżanki kawy czy herbaty“. Jednym z uprzywilejowanych momentów spotkań ekumenicznych to wymiana życzeń z okazji świąt Bożego Narodzenia czy Wielkanocy.

Nie mniej ważną rolę w zbliżaniu chrześcijan mają wspomniane modlitewne inicjatywy w intencjach jedności i pokoju w Ziemi Świętej.

jk

 

                       

 

 

© CRT 2012