Rawicz 205 lat temu

28 maja

 

RAWICZ, 205 lat temu… PIERWSZY SKASOWANY KLASZTOR PROWINCJI WIELKOPOLSKIEJ

Fundacja w Rawiczu przyjęta została przez REFORMATÓW PROWINCJI WIELKOPOLSKIEJ podczas kongregacji w Toruniu – Podgórzu 28 sierpnia 1660 r. Minęło jednak kilka lat, zanim pierwsi zakonnicy osiedlili się w tym mieście. W dniu 17 lipca 1707 r. Rawicz, wraz z drewnianym kościołem i klasztorem, został spalony przez Moskali i Kałmuków. Dopiero w roku 1748 definitywnie zakończona została budowa murowanego zespołu klasztornego pod wezwaniem św. Antoniego z Padwy. A jeszcze wiele lat później, bo 9 czerwca 1782 r. bp Franciszek Ksawery Rydzyński, sufragan poznański, dokonał aktu uroczystej konsekracji kościoła.

Trzydzieści sześć lat później, 28 maja 1818 r. pruskie władze zaborcze skasowały klasztor (jako pierwszy z PROWINCJI WIELKOPOLSKIEJ); ostatnich zakonników usunięto w roku 1820, przeznaczając zabudowania na więzienie dla przestępców z prowincji poznańskiej (zaczęło funkcjonować 15 grudnia tegoż roku). Już podczas kongregacji w Lutomiersku, w lipcu 1819 roku, czytany był list o ruinie klasztoru uczynionej przez rząd i że biblioteka oraz wszystkie ruchomości przeniesiono do Górki oprócz niektórych rzeczy kościelnych… Władze prosiły, aby gwardian jeszcze przez jakiś czas pozostał w Rawiczu… Zgodnie z tym życzeniem o. Bonawentura Dębiński przebywał tam do roku 1821

Kościół pozostawał w rękach miejscowych katolików, należących do parafii w Łaszczynie. Z biegiem czasu luterańscy kapelani zaczęli w nim odprawiać nabożeństwa dla więźniów (wcześniej czynili to refektarzu klasztornym). Nie pomogły protesty parafian i samego arcybiskupa Leona Przyłuskiego… W Wielki Piątek roku 1853 wybuchł pożar w zakładzie karnym… Przybyli na wielkanocne nabożeństwo parafianie zastali kościół zamknięty… jak się okazało, umieszczono w nim trzystu więźniów ze zniszczonych przez ogień budynków. Katoliccy wierni powrócili tam dopiero po czterech latach…

W roku 1867 erygowano parafię w Rawiczu, a kościół poklasztorny został jej siedzibą. Po trzydziestu pięciu latach przeniesiono Najświętszy Sakrament do nowo zbudowanego kościoła parafialnego (12 października 1902 r.).

Dawna reformacka świątynia pełniła później funkcję filialnej, później garnizonowej, a w czasie wojny magazynu… podczas gdy więzienie hitlerowcy zmienili na Obóz Karny (jeden z najsurowszych w III Rzeszy). W dniu 23 styczniu 1945 roku kościół wraz z budynkiem dawnego klasztoru spłonął. Stało się to nazajutrz po wkroczeniu Armii Czerwonej. Według wszelkiego prawdopodobieństwa został celowo podpalony… Pozostałości rozebrano pięć lat później. Gruzem wzmocniono podobno okoliczne drogi. Dzisiaj, w miejscu kościoła stoją nowe zabudowania więzienia...

© CRT 2012