Rocznica konsekracji kościoła w Siennicy

14 sierpnia

SIENNICA, ROCZNICA KONSEKRACJI KOŚCIOŁA… i dlaczego rok 1796, a nie 1761…

Kazimierz Rudzieński, kasztelan czerski, z żoną, Antoniną z Nowosielskich, oraz ich syn Michał ufundowali w latach 1749-1754 murowany barokowy kościół wraz z klasztorem pod wezwaniem Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny. Fundacja przyjęta została przez REFORMATÓW PROWINCJI WIELKOPOLSKIEJ 10 sierpnia 1749 roku; rok później, jako rezydencja, weszła w skład nowoutworzonej PROWINCJI PRUSKIEJ. Kościół projektowali arch. Symeon Gaygier i arch. Antoni Solari, a konsekrował bp Jan Chrzciciel Albertrandi, sufragan poznański, 14 sierpnia 1796 roku.

W prawie wszystkich pozycjach dotyczących tego kościoła znajduje się mylna informacja. Jako data konsekracji podawany jest bowiem rok 1761, a jako konsekrator (zgodnie z prawdą) - wspomniany wyżej biskup, tyle że określany jako „sufragan warszawski”. Otóż Jan Chrzciciel Albertrandi (Altebrandy), jezuita, mianowany w roku 1795 przez papieża Piusa VI tytularnym biskupem Zenopolis, otrzymał sakrę biskupią 31 stycznia 1796 roku. Od tegoż roku był wikariuszem generalnym w archidiakonacie warszawskim DIECEZJI POZNAŃSKIEJ. Nie mógł więc być w tym czasie sufraganem (biskupem pomocniczym) warszawskim, gdyż diecezja taka nie istniała. Erygowana została dopiero w roku 1798 i wtedy Abertrandi został jej sufraganem. Nie jest jednak wykluczone, że był tak popularnie nazywany (z tamtych czasów znanych jest na przykład kilku „sufraganów pułtuskich”, faktycznie „płockich”, rezydujących w Pułtusku…)

Reformaci przetrwali w Siennicy do kasaty zakonów po powstaniu styczniowym w listopadzie roku 1864. W roku 1896 kościół i klasztor przeszły pod zarząd diecezji. Niemcy wycofując się w czerwcu 1944 r. spalili kościół; zniszczone zostało całe wyposażenie świątyni, a także dokumenty zgromadzone przez lata przez zakonników (np. kronika) i proboszczów (księgi parafialne)…

Odbudowę kościoła ukończono w roku 1959. Dopiero jednak w 2008 r. powstał komitet rekonstrukcji ołtarza i zaczęto zbierać fundusze. W dniu 21 listopada 2015 r. abp Henryk Hozer, ordynariusz warszawsko-praski, dokonał rekonsekracji kościoła i poświęcenia ołtarza.

 

© CRT 2012