Rocznica koronacji obrazu Świętej Rodziny w Miedniewicach

7 czerwca

ROCZNICA KORONACJI OBRAZU ŚWIĘTEJ RODZINY W MIEDNIEWICACH

W dniu 19 marca 1686 roku odbyło się uroczyste wprowadzenie Reformatów PROWINCJI WIELKOPOLSKIEJ do drewnianego klasztoru w Miedniewicach. W przylegającej doń kaplicy odbierał już wtedy cześć łaskami słynący wizerunek Świętej Rodziny, drzeworyt zakupiony przez tamtejszego pobożnego gospodarza Jakuba Trojańczyka na odpuście w Studziannej w roku 1674. Początkowo miejscem kultu była stodoła Trojańczyka, gdzie zawieszony był obraz, a nad którą pojawiał się rano i wieczorem dziwny blask... W roku 1677, po uznaniu przez biskupa poznańskiego Stefana Wierzbowskiego prawdziwości cudów, które tam się dokonały i objawień, właściciel Miedniewic Mikołaj Wiktoryn Grudziński zbudował w miejscu wymienionej stodoły kaplicę.

W roku 1731 bp Józef Michał Trzciński położył kamień węgielny pod budowę prezbiterium nowego murowanego kościoła. Drugi kamień pod fundament nawy głównej położył prymas Teodor Potocki. Budowa trwała siedemnaście lat i została ukończona w 1748 roku. Siedem lat później odbyła się konsekracja barokowej świątyni poświęconej czci Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny i świętego Józefa, jej Oblubieńca, której dokonał arcybiskup gnieźnieński Adam Ignacy Komorowski.

Przez okres blisko stu lat od daty objawień dokonywały się cuda i wierni upraszali liczne łaski przed Obrazem Świętej Rodziny, w związku z czym stróże sanktuarium rozpoczęli starania zmierzające do koronacji Wizerunku. W dniu 8 lipca 1764 roku Kapituła Watykańska przy bazylice św. Piotra w Rzymie, uznała obraz za cudowny, a 7 czerwca 1767 roku w uroczystość Zesłania Ducha Świętego, biskup warmiński Ignacy Krasicki, późniejszy arcybiskup gnieźnieński, dokonał w imieniu papieża Klemensa XIII uroczystej koronacji Obrazu. Kazanie wygłosił Józef Załuski, biskup kijowski. Była to dwudziesta pierwsza koronacja na ziemiach polskich, równo 50 lat po pierwszej, Obrazu MB Częstochowskiej… Miedniewickie sanktuarium dostąpiło tego zaszczytu jako drugie i ostatnie w spośród reformackich w czasach I Rzeczypospolitej.

REFORMACI okazali się dobrymi gospodarzami i kustoszami sanktuarium. Zapisy w kronice świadczą o tym, że dla licznie przybywających pielgrzymów wybudowany został dom noclegowy i zajazd. Obie te budowle były drewniane i spłonęły w 1791 roku. Zakonnicy troszczyli się o rozwój kultu, rozbudowę klasztoru i wyposażenie świątyni….

Po powstaniu styczniowym rząd carski skasował klasztor i zakazał pielgrzymowania do sanktuarium.

Dziś stróżami tego miejsca są FRANCISZKANIE KONWENTUALNI Z PROWINCJI WARSZAWSKIEJ.

W centralnym punkcie ołtarza głównego miedniewickiej świątyni umieszczony jest Cudowny Obraz podtrzymywany przez dwa Anioły. Wizerunek jest typowym przykładem grafiki dewocyjnej. Drzeworyt o wymiarach 50 x 50 został wykonany dla potrzeb sanktuarium w Studziannej. Przedstawia Świętą Rodzinę: Jezusa, Maryję i świętego Józefa, siedzących przy okrągłym stole, na którym stoi zapalona świeca, parę miseczek zjedzeniem oraz owoce. Pan Jezus siedzi na krześle z oparciem i trzyma kielich, który podał mu święty Józef. Matka Boża z macierzyńską czułością wpatruje się w Dzieciątko i prawą ręką podaje mu gruszkę…

W roku 2017 obchodzono uroczyście 250-lecie koronacji…

 

© CRT 2012