Rocznica pierwszej koronacji wizerunku Matki Bożej w kościele reformackim

4 czerwca

ROCZNICA PIERWSZEJ KORONACJI WIZERUNKU MATKI BOŻEJ W KOŚCIELE REFORMACKIM…

Łąki Bratiańskie (Bratjańskie)… tamtejszy kościół OO. Reformatów, dziś nieistniejący, mieścił w swych murach piękną, gotycką figurę Matki Boskiej, zwanej Łąkowską, otaczaną powszechną czcią. Było to najbardziej uczęszczane miejsce pielgrzymkowe północnej części Polski, prawdziwa „zachodnio-pruska Częstochowa”… pierwsze sanktuarium maryjne diecezji chełmińskiej, które dostąpiło zaszczytu uroczystej koronacji tzw. koronami rzymskimi…

Reformaci KUSTODII (od roku 1639 PROWINCJI) WIELKOPOLSKIEJ, objęli opiekę nad tym miejscem ok. 1631 r., przybywając z pobliskiego Nowego Miasta, dokąd sprowadził ich w roku 1624 Paweł Działyński, wojewoda pomorski. Zaczęli spisywać świadectwa otrzymanych za pośrednictwem Maryi w cudownej figurze łask… a z czasem rozpoczęli starania u Stolicy Apostolskiej, by figurę Matki Boskiej Łąkowskiej wyróżnić przez uroczysty akt koronacji. Opisy ważniejszych, nadzwyczajnych łask otrzymanych w sanktuarium łąkowskim, przesłali do Rzymu. Szczególnie gorliwymi w załatwianiu tej sprawy byli: o. Antoni Kociński, prowincjał w latach 1749-52 i o. Remigiusz Zawadzki, kustosz. Decyzją z dnia 7 grudnia 1750 r. ojciec św. Benedykt XIV zezwolił na koronację figury. Kilka miesięcy później, na kongregacji PRUSKIEJ już (od roku 1750) PROWINCJI, odbytej 15 sierpnia 1751 r. w Łąkach, ustalono termin uroczystości; miała się ona odbyć dnia 4 czerwca 1752 r.

Już w piątek, 2 czerwca zdjęto z figury stare korony, a na ich miejsce włożono wianki, uwite z rozmarynu. W sobotę, po przybyciu pielgrzymek z odległych województw, z Kujaw, Mazur i Gdańska, po zjawieniu się gwardii z Elbląga, szlachty i panów, przyjechał biskup chełmiński Wojciech Leski, koronator, którego stojące w szpalerze wojsko przywitało wystrzałami z broni ręcznej. Wszystko to działo się w Nowym Mieście, gdyż tam rozpoczęto uroczystości koronacyjne. Na specjalnie przygotowanym stole przed głównym ołtarzem, złożono złote korony, które poświęcił biskup – koronator w asystencji swojego sufragana bpa Fabiana Pląskowskiego. Zaraz też ruszono w procesji do Łąk, zatrzymując się przy każdej z czterech zbudowanych specjalnie na tę uroczystość bram tryumfalnych, gdzie wygłaszano kazania. W Łąkach złożono korony na noc w kaplicy cmentarnej. Nazajutrz w niedzielę 4 czerwca 1752 roku dokonał się ostatni akt uroczystości. Od samego rana odprawiano Msze święte, zarówno w kościele, jak i w dwóch wielkich namiotach, wystawionych poza murami; wygłaszano kazania… O godz. 10.00 odprawiono w kaplicy, gdzie znajdowały się korony, wotywę, której wysłuchał biskup Leski wraz z asystą, po czym obydwaj biskupi przeszli w procesji do kościoła, podeszli do głównego ołtarza i po specjalnie w tym celu zbudowanych schodach weszli na wysokość wnęki ołtarza, w której stała figura Matki Boskiej. Po zdjęciu rozmarynowych wianków, biskup Leski kładł korony - najpierw na głowę Pana Jezusa, a potem Matki Bożej. Jednocześnie wypowiadał według rzymskiego przepisu modlitwę: „Jako się koronujesz przez ręce nasze na ziemi, tak i my niechaj zasłużymy sobie być od Ciebie koronowanymi chwałą i czcią w niebie”.

Przez cały następny tydzień trwały dalsze uroczystości. Tak w kościele, jak i na dziedzińcu cmentarnym odprawiano nabożeństwa, głoszono kazania i nauki, biskupi udzielali sakramentu bierzmowania. W oktawie Bożego Ciała procesję prowadził sam biskup Leski. W oktawę zaś koronacji sumę pontyfikalną odprawił biskup sufragan, a kazanie wygłosił biskup ordynariusz. Wspominając w nim ród Leskich stwierdził, że jeden z nich, Maciej Leski, jezuita, zostawił w 1644 r. autentyczne świadectwo o tym cudownym obrazie i miejscu. Drugi, o. Innocenty Leski, aktualny prowincjał zakonu OO. Reformatów, troszczył się o należyty obchód tej uroczystości. „Trzecim jestem ja — powiedział biskup — który dostąpiłem zaszczytu ukoronowania tych świętych postaci”. Na zakończenie biskup Leski odebrał od prowincjała i ojców klasztoru przysięgę, że koron i figur tych nigdy nie ruszą z miejsca, wyjąwszy okoliczność, gdyby zagrażało im jakieś niebezpieczeństwo.

Figura Matki Boskiej Łąkowskiej była jedenastym z rzędu wizerunkiem maryjnym uroczyście, za zgodą Stolicy Apostolskiej, koronowanym w Polsce. Na czele tego szeregu stoi obraz Częstochowski, koronowany w 1717 roku. Łąki dostąpiły tego zaszczytu 35 lat później…

© CRT 2012