Rocznica poświęcenia kościoła w Woźnikach

17 lipca

ROCZNICA POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA W WOŹNIKACH

Woźniki koło Grodziska Wielkopolskiego były ośrodkiem kultu św. Franciszka z Asyżu już w XV wieku. W 1660 r. na miejscu starej kapliczki, poświęconej Biedaczynie z Asyżu, dziedzic Woźnik, Maciej Kazimierz Rogaliński, wybudował kościół i klasztor z muru pruskiego i osadził przy nim REFORMATÓW z WIELKOPOLSKIEJ PROWINCJI pod wezwaniem św. Antoniego z Padwy. W 1706 r. cały zespół kościelno-klasztorny spłonął.

W 1710 r. rozpoczęto budowę nowego kościoła i klasztoru według planów architekta pochodzenia włoskiego, Jana Catenaciego. Fundatorem był Franciszek Mielżyński, kasztelan śremski, syndyk apostolski woźnickiego klasztoru wraz ze swoją żoną, Krystyną ze Skaławskch. Wśród współfundatorów źródła wymieniają między innymi rodzinę Raczyńskich…

Budowę kościoła ukończono w 1723 r. a klasztoru około 1750 r. Przy pracach zatrudniony był prawdopodobnie zasłużony architekt zakonny, brat Mateusz Osiecki. Po roku 1770 świątynia otrzymała jednolite wyposażenie wnętrza (ołtarze, ambona, ławki, konfesjonały, boazeria, szafy w zakrystii) wykonane przez braci zakonnych, Tomasza Mielnarskiego i Adama Sikorskiego. Wtedy też została poświęcona. Aktu tego dokonał w ósmą niedzielę po Zielonych Świątkach, 17 lipca 1774 roku, biskup bendeński Władysław Wierusz Walknowski, sufragan poznański.

 

© CRT 2012