Rok wiary

Pozdrawiam serdecznie i życzę owocnego przeżycia Roku Wiary.
W minioną sobotę połączyliśmy peregrynację do Kafarnaum nad J. Galilejskim z uroczystą celebracją początku Roku Wiary.
Mimo zmęczenia całotygodniowym oprowadzaniem moich pielgrzymów pojechałem z braćmi i cieszę się, że tam byłem...
Takie momenty to jest właśnie prawdziwy dar Miejsc Świętych...

Zapewniam o modlitwie i z serca błogosławię...

fr. JerzyPokój i Dobro!                                                                                                                  15.10.2012

„Czas się wypełnił. Nadchodzi już Królestwo Boże! Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” (Mk 1, 15) – tymi słowami według ewangelisty Marka Pan Jezus rozpoczął swoją publiczną działalność. Bardziej precyzyjny w opisie początków ewangelicznej aktywności jest św. Mateusz, który pisze: „Gdy Jezus usłyszał o uwięzieniu Jana, odszedł do Galilei. Opuścił jednak Nazaret i zamieszkał w Kafarnaum nad jeziorem, na pograniczu ziemi Zabulona i Naftalego” (Mt 4, 12-13).

W miniony czwartek papież Benedykt XVI uroczyście zainaugurował Rok Wiary, zapraszając każdego ochrzczonego oraz całe wspólnoty do pogłębienia tajemnicy daru wiary. Dla pielgrzymów przybywających do Ziemi Świętej oraz lokalnych chrześcijan jest to zaproszenie do odkrywania miejsc świętych jako prawdziwego „źródła wiary”. W naszych spotkaniach z Ojczyzną Jezusa postaram się podjąć to wezwanie i ukazać sanktuaria Ziemi Świętej jako „Piątą Ewangelię”, czyli miejsca pozwalające nam – poprzez wiarę – stawać się uczestnikami objawienia Bożego. Z Ewangelią w ręku będziemy nawiedzać poszczególne sanktuaria, nie tyle by poznać ich historię, architekturę i archeologię, lecz aby zbliżyć się do naszego Zbawiciela i jedynego Nauczyciela ludzkości. Spotkanie z Nim będzie owocne i zbawienne jeśli będziemy go przeżywać w duchu wiary, przez którą człowiek z wolnej woli cały powierza się Bogu.

Nasze pielgrzymowanie będziemy realizować w łączności z Kościołem lokalnym w Ziemi Świętej, który będzie nas inspirował i niejako prowadził „ścieżkami” ziemskiej Ojczyzny Jezusa. Na pierwsze spotkanie jesteśmy zaproszeni do Kafarnaum. W minioną sobotę, 13 października, pod przewodnictwem o. Pierbattisty Pizzaballa, kustosza Ziemi Świętej wierni modlili się nad Jeziorem Galilejskim, w „Mieście Jezusa”, wspominając Jego obecność, nauczanie oraz cuda jakich dokonał w Kafarnaum. Była to pierwsza tak uroczysta peregrynacja do Kafarnaum, zorganizowana przez franciszkanów z Kustodii Ziemi Świętej. Nawiązując do wielowiekowej tradycji pobożnego nawiedzania każdego Miejsca Świętego i celebrowania w nim wspomnienia ewangelicznych wydarzeń, Kustodia Ziemi Świętej wpisała do kalendarza corocznych peregrynacji, w drugą sobotę października, celebracje w Kafarnaum. Wśród tegorocznych uczestników byli liczni przedstawiciele zakonów męskich i żeńskich, osoby życia konsekrowanego oraz wierni z parafii w Jerozolimie, Nazarecie oraz innych wspólnot w Galilei.

Peregrynacja do Kafarnaum czci i przypomina trzyletnią obecność Pana Jezusa w tym mieście, jego nauczanie i znaki, które tutaj dokonał. Jest to szczególnie bogate miejsce w wydarzenia opisane przez ewangelistów. Tutaj, bardziej niż gdziekolwiek indziej, Chrystus objawił się nam jako nauczyciel, cudotwórca i egzorcysta.

Uroczysta celebracja pod przewodnictwem o. Kustosza Ziemi Świętej rozpoczęła się przy brzegu Jeziora Galilejskiego, gdzie diakon odczytał fragment Ewangelii opisujący przybycie Pana Jezusa do Kafarnaum, wezwanie do nawrócenia oraz powołanie pierwszych apostołów, braci Piotra i Andrzeja oraz Jakuba i Jana. Następnie wierni i kapłani przeszli procesyjnie przez ruiny miasta idąc wśród domów i ulic, którymi chodzili Pan Jezus oraz Piotr i inni apostołowie. Uroczysta Eucharystia koncelebrowana przez prawie pięćdziesięciu kapłanów miała miejsce przy murach synagogi, w sąsiedztwie ruin domu św. Piotra. Odczytany fragment Ewangelii według św. Marka przypomniał cud uzdrowienia człowieka sparaliżowanego, którego spuszczono na noszach przed Jezusa, rozbierając dach nad miejscem, gdzie się znajdował. Ewangelista komentując ten gest napisał: «Jezus widząc ich wiarę powiedział do chorego: „Synu! Twoje grzechy są odpuszczone”... następnie jako znak swojej boskości nakazał paralitykowi: „Wstań, weź swoje nosze i wracaj do domu!”» (por. Mk 2, 1-12).

Abp Elias Chacour, zwierzchnik kościoła grecko-katolickiego w Galilei, który koncelebrował Eucharystię podkreślił w kazaniu znaczenie Kafarnaum w życiu Jezusa, który gościł w domu św. Piotra oraz przesłanie tego szczególnego miasta dla każdego wierzącego. Podziękował ponadto franciszkanom za ich wielowiekowe zasługi dla Miejsc Świętych, a zwłaszcza za ich przykład dialogu ekumenicznego oraz zaangażowanie w budowanie pokoju i wzajemnego poszanowania pośród chrześcijan, żydów i muzułmanów. O. Amjad Sabbara, proboszcz z Nazaretu, w swoim wystąpieniu przywołał historię powołania pierwszych uczniów i zachęcił obecnych do zakotwiczenia własnego życia w słowach Jezusa „Pójdź za Mną!”. „To wezwanie – powiedział franciszkanin – powinno inspirować nasze codzienne życie wiarą i budować autentyczną tożsamość chrześcijanina.

Liturgię Słowa na brzegu Jeziora Galilejskiego oraz Eucharystię w ruinach miasta Kafarnaum poprzedziła celebracja sakramentu pojednania. O. Kustosz przypomniał zebranym, że Jezus jest lekarzem wszystkich chorych na duszy i na ciele. Na krytykę za gościnę w domu celnika Lewiego, późniejszego apostoła i ewangelisty Mateusza, Jezus odpowiedział: „Lekarz nie jest potrzebny zdrowym, lecz chorym. Nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników” (Mk 2, 17).

Na zakończenie peregrynacji w Kafarnaum poświęcono i rozdano wszystkim wiernym winogrona, jako eucharystyczny symbol oraz inne owoce palestyńskiej ziemi, wyrażając Panu Bogu wdzięczność za tegoroczne plony i prosząc go o umiejętność dzielenia się dobrami, pochodzącymi z Jego opatrzności z potrzebującymi chleba i miłości.

jk

 


© CRT 2012