Rozstanie w Stopnicy

30 lipca

ROZSTANIE W STOPNICY…  KUSTODIA RUSKA 1746 r.

Pismem z dnia 27 maja 1746 r. minister generalny Zakonu Braci Mniejszych Obserwantów, o. Raphael a Lugagnano, powołał do życia nową REFORMACKĄ KUSTODIĘ( tak zwaną RUSKĄ) pod wezwaniem Matki Bożej Bolesnej, wydzieloną z klasztorów PROWINCJI MAŁOPOLSKIEJ i mianował jej ZARZĄD w osobach o. Floriana Jaroszewicza (kustosz) oraz Rafała Wodziankiewicza, Józefa Wittinga, Kolumbana Hanczewskiego i Krystyna Wolskiego (definitorzy).

W skład nowej KUSTODII weszły klasztory we Lwowie, Rawie Ruskiej, Sądowej Wiszni i Chełmie oraz fundacje w Krzemieńcu i Włodzimierzu w województwie wołyńskim. Fundacja we Włodzimierzu ostatecznie nie doszła do skutku… ale zrealizowane były w następnych latach nowe: w Złoczowie, Dederkałach Wielkich, Kryłowie i Bukaczowcach. W roku 1763 KUSTODIA podniesiona została do rangi PROWINCJI. Trzy lata później fundowany był jeszcze klasztor w Żorniszczach

Za dzień inauguracji działalności KUSTODII należy uznać 30 lipca 1746 roku, kiedy to w klasztorze stopnickim miała miejsce nadzwyczajna kongregacja czyli wspólne posiedzenie ZARZĄDÓW. PROWINCJĘ MAŁOPOLSKĄ reprezentowali: o. Zygmunt Mieczykowski prowincjał, Antoni Studzieński, Jacek Łaskawski, Konrad Stanczlewicz i Ludwik Jaskulski (definitorzy) oraz tak zwani „ojcowie Prowincji” czyli byli prowincjałowie i wikariusze prowincjalni: Jan Zacherla, Stefan Horodyński (zgłosił akces do kustodii) i Ildefons Żelaszkiewicz. Ten ostatni następnego dnia wybrany został kustoszem prowincji (zastępcą prowincjała) w miejsce o. Jaroszewicza ustanowionego pierwszym przełożonym kustodii. Uściślono szczegóły rozdziału i obowiązki wynikające z dotychczasowej wspólnej przynależności do prowincji, dotyczące m.in. modlitw za zmarłych.

Swoją chęć przynależenia do KUSTODII wyraziło 94 zakonników – profesów uroczystych: 53 kapłanów (w tym czterech studentów prawa kanonicznego i kontrowersji, 16 kleryków (dwunastu studiujących teologię i czterech filozofię) oraz 25 braci laików (bez święceń).

Głównym domem kustodii został ustanowiony klasztor we Lwowie. Nowicjat umieszczono w Chełmie (w 1748 r. przeniesiono do Sądowej Wiszni). Urząd sekretarza kustodii powierzono o. Florianowi Domańskienu. Pierwsza kapituła kustodialna miała miejsce we Lwowie dnia 20 sierpnia 1749 r.

Kres PROWINCJI RUSKIEJ przypadł na lata1783-1785. Najpierw cztery konwenty, znajdujące się na terenach wolnej jeszcze Rzeczypospolitej utworzyły samodzielną kustodię pod wezwaniem św. Anny (Krzemieniec, Chełm, Dederkały Wielkie i Żorniszcze), później z sześciu pozostałych i ośmiu PROWINCJI MAŁOPOLSKIEJ powstała PROWINCJA GALICYJSKA pod wezwaniem Matki Bożej Bolesnej.

Spadkobierczynią zarówno RUSKIEJ jak i GALICYJSKIEJ pozostaje obecna PROWINCJA MATKI BOŻEJ ANIELSKIEJ w Polsce.

© CRT 2012