Sandały Oblubieńca

W dzisiejszej (2 stycznia) Ewangelii są zapisane słowa św. Jana Chrzciciela: Ja chrzczę wodą. Pośród was stoi Ten, którego wy nie znacie, który po mnie idzie, a któremu ja nie jestem godzien odwiązać rzemyka u Jego sandała. Trochę inaczej brzmią słowa Jana u św. Mateusza: Ten, który idzie za mną, mocniejszy jest ode mnie; ja nie jestem godzien nosić Mu sandałów (Mt 3, 11). Zainteresowałem się tym detalem. Co to znaczy: „Nie być godnym rozwiązać rzemyk lub nosić komuś sandałów?” Szukałem w pismach Ojców Kościoła i znalazłem wyjaśnienie, którym chciałem się podzielić z czytelnikami. Chromatius przypomina, że w Wj 3, 5 Pan Bóg powiedział do Mojżesza:  Zdejm sandały z nóg, gdyż miejsce, na którym stoisz, jest ziemią świętą. Wiemy też, że podobnie przydarzyło się Jozuemu:  Zdejm obuwie z nóg twoich, albowiem miejsce, na którym stoisz, jest święte. (Joz 5, 15) Jeśli chodzi o motyw, dlaczego polecono im zdjąć sandały, musimy rozumieć to jako figura (zapowiedź) przyszłej prawdy(Chromatius). Zgodnie z prawem, jeśli mężczyzna nie chciał zaakceptować żony swego brata po jego śmierci, nie miał prawa nosić sandałów. (por. Pwt 25, 6-11). Takie prawo miał tylko oblubieniec.

W sensie dosłownym słowa z Pwt 25, 6-11 odnosiły się do poślubienia wdowy po bracie. W sensie duchowym wypełniły się i wskazują na Chrystusa, Oblubieńca Kościoła. Ani Mojżesz, ani Jozue nie byli oblubieńcami Ludu Wybranego. Dlatego nie mieli prawa do noszenia sandałów. Nie był nim także Jan Chrzciciel. Kiedy jest pytany, czy jest Mesjaszem, zaprzecza. Znamienne są słowa z Ewangelii według św. Łukasza 3, 15-16: Gdy więc lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w sercach co do Jana, czy nie jest Mesjaszem, on tak przemówił do wszystkich: «Ja was chrzczę wodą; lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. Innymi słowy: „Nie mogę odebrać Mu prawa noszenia sandałów, które są znakiem Oblubieńca”. Ja nie jestem Mesjaszem, lecz zostałem przed Nim posłany. Ten, kto ma oblubienicę, jest oblubieńcem; a przyjaciel oblubieńca, który stoi i słucha go, doznaje najwyższej radości na głos oblubieńca. Ta zaś moja radość doszła do szczytu.  (J 3, 28-29)

© CRT 2012