Sekretariat Ewangelizacji

„Jak Syn został posłany przez Ojca, tak wszyscy bracia, pod natchnieniem Ducha Świętego, są posłani aby głosić Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Dając świadectwo Jego głosowi, niech prowadzą wszystkich do poznania tej prawdy, że nie ma Wszechmocnego oprócz Boga”.

/Konstytucje Generalne art. 83§1/

„Ustanowił Dwunastu, aby Mu towarzyszyli, by mógł wysyłać ich na głoszenie nauki”.

/Mk 3, 14-15/

            Jako Bracia Mniejsi, którzy kierowani „Bożym natchnieniem” (1 Reg 2,1), pragnąc realizować to powołanie, przyjęliśmy Ewangelię Jezusa Chrystusa jako „regułę i życie” (2 Reg 1,2). Równocześnie czujemy, że naszą misją, jest iść przez świat, który jest naszą klauzurą, aby dawać świadectwo i głosić, że tylko Pan jest Wszechmocny (por. LZ 9), świadomi, że nie zostaliśmy powołani do życia dla siebie samych, lecz dla innych, że nasza Wspólnota Zakonna nie jest dla siebie samych, lecz po to, by głosić Królestwo Boże.

            Wszystko przemija, ale Ewangelia nie przemija: „Jezus Chrystus [Ewangelia Ojca dla ludzkości] wczoraj i dziś, ten sam także na wieki” (Hbr 13,8). Tak samo jak nie przemija ten, kto jak Biedaczyna z Asyżu przyjmuje Ewangelię. Tą samą aktualnością lub raczej „niedzisiejszością” Franciszek prowokuje nas, by nakłonić ucha serca naszego i być posłusznymi głosowi Syna Bożego (por. LZ 6).

            Wsłuchana w ten Glos i pragnąca realizować charyzmat naszego Zakonu Prowincja Matki Bożej Anielskiej Zakonu Braci Mniejszych (OFM) w roku 2005 powołała, w swoich strukturach, do istnienia Sekretariat Ewangelizacji, którego główną misją jest przybliżanie Dobrej Nowiny ludziom potrzebującym duchowego wsparcia, oraz głębszej formacji.

            Misja ta realizowana jest poprzez regularne odprawianie Mszy św. z modlitwą o uzdrowienie wewnętrzne i fizyczne, prowadzenie Rekolekcji Zamkniętych dla Młodzieży, Dorosłych, Ludzi Starszych, Małżeństw i Rodzin, osób naznaczonych cierpieniem i chorobą.

            Sekretariat Ewangelizacji w trosce o Młodzież realizuje projekt Franciszkańskich Rekolekcji – ALWERNII, zakładający czteroletnią formację Młodzieży, w trakcie której uczestnicy poznają i przyswajają sobie duchowość i ideały życia franciszkańskiego.

            Nieodłączną formą głoszenia Słowa Bożego przez Sekretariat Ewangelizacji jest głoszenie rekolekcji i misji ludowych.

            Wychodząc naprzeciw rosnącym oczekiwaniom w roku 2006 powstało Biuro Sekretariatu ewangelizacji w siedzibie którego prowadzone są rozmowy duchowe, posługa sakramentu pokuty i kierownictwo duchowe, poradnictwo psychologiczne, udzielane informacje lgnących z sekt. Biuro Sekretariatu Ewangelizacji zajmuje się również przygotowaniem logistycznym wszystkich projektów realizowanych w ramach Sekretariatu Ewangelizacji.

            Więcej informacji znajdziesz na stronie Sekretariatu Ewangelizacji: www.se.ofm.krakow.pl

            oraz: www.culmenetfons.pl/

© CRT 2012