Sługa Boży Brat Alojzy Piotr Kosiba

Sługa Boży Brat Alojzy Piotr Kosiba OFM (1855-1939). Historia – duchowość – aktualność.

          Kwestarska i jałmużnicza duchowość Br. Alojzego była jakby żywym ucieleśnieniem cnót, jakie według św. Franciszka winni posiadać bracia idący przez świat. Radość, prostota, bezinteresowność, cierpliwość i pokora, miłosierdzie, sprawiedliwość – oto katalog cnót i przymiotów, którymi się odznaczała misja kwestarska Sługi Bożego.

            Opracowanie o. Syracha B. Janickiego z Prowincji Wniebowzięcia NMP „Sługa Boży Brat Alojzy Piotr Kosiba” jest jego rozprawą doktorską napisaną na Instytucie Duchowości Papieskiego Ateneum Antonianum w Rzymie. Praca wydana staraniem Wicepostulacji Prowincji M.B. Anielskiej przybliża współczesnemu czytelnikowi osobę i duchowość Sługi Bożego Brata Alojzego, kandydata na ołtarze, który przemówił do ludzi swoją pokorą, ubóstwem, cierpliwością i posłuszeństwem. W książce ukazana jest postać, która realizując swoje powołanie, nie tylko po ludzku była szczęśliwą, ale nadto osiągnęła świętość. Brat Alojzy, patron na nasze czasy, jest osobą godną szerokiego poznania.


  • Autor: Syrach Bogdan Janicki
  • ISBN: 83-905769-4-8
  • Wydawnictwo: Wicepostulacja Prowincji M.B. Anielskiej
© CRT 2012