U św. Antoniego

13 czerwca dla chrześcijan a zwłaszcza dla franciszkanów to dzień świętowania Patrona ubogich, maluczkich i wielkich.
Św. Antoni Padewski jest również głównym patronem Kustodii Ziemi Świętej... dlatego w Jerozolimie zgotowaliśmy mu godne celebracje.
Była uroczysta liturgia, pontyfikalna Msza św. udziałem przedstawicieli Kościołów wschodnich, koncert organowy... i stół obficie zastawiony!
Święty cudotwórca jest potrzebny każdemu z nas...
a także projektowi Międzynarodowego Centrum Rodziny w Nazarecie o czym więcej w moim felietonie...
Święty Antoni, pokorny syn św. Franciszka, wspierał mnie oraz siostry naszej klasztornej wspólnoty w triduum do Najśw. Serca Jezusowego.
Niech Serce Jezusowe będzie dla nas szkołą miłości według "cichego i pokornego serca Zbawiciela"...

Zapewniam o modlitwie w uroczystej Eucharystii i przesyłam serdeczne pozdrowienia...

fr. Jerzy


Pokój i Dobro!                                                                                                                  10.06.2012

Tydzień temu nasza uwaga skupiła się na obchodach VII Światowego Spotkania Rodzin w Mediolanie (30.05 – 3.06). Dzięki bezpośrednim transmisjom Radia Maryja i telewizji Trwam wiele polskich rodzin poczuło się w jedności z przedstawicielami ponad 150 krajów obecnych z  Ojcem Świętym Benedyktem XVI w stolicy Lombardii. Odwołując się do hasła tegorocznego spotkania – „Rodzina: praca i świętowanie” – w homilii Benedykt XVI przypomniał jak ważne jest dla budowania społeczeństwa o ludzkim obliczu „zharmonizowanie czasu pracy i wymogów rodziny, życia zawodowego i macierzyństwa, pracy i święta”.

Wśród uczestników VII Światowego Spotkania Rodzin w Mediolanie byli również przedstawiciele rodzin z Ziemi Świętej. Na szczególną uwagę zasługuje obecność trzynastu palestyńskich matek, które przygotowały się do tego spotkania biorąc udział w trzyletnim studium poświęconym roli kobiety w rodzinie i społeczeństwie, zorganizowanym przez Instytut kard. Martiniego przy Uniwersytecie w Betlejem. Wśród nich były również kobiety przynależące do kościoła prawosławnego. Prof. Jozeph Zaknoun, dyrektor Instytutu, zwrócił uwagę na fakt, że rodzina potrzebuje prawdziwych wartości, których źródłem jest Bóg i jego przykazania.

VII Światowe Spotkanie Rodzin było okazją do wspólnej refleksji nad tożsamością chrześcijańskiej rodziny oraz do zaszczepienia w sercach, zwłaszcza młodych mężczyzn i kobiet, świadomości niezastąpionego powołania do chrześcijańskiego świadectwa w sekularyzowanym świecie. Mediolańskie spotkanie miało szczególne znaczenie dla chrześcijan w Ziemi Świętej. Organizatorzy zapowiedzieli bowiem, że wkrótce rozpoczną się prace nad budową Międzynarodowego Centrum ds. Rodziny w Nazarecie. Inicjatywa, którą od początku aktywnie wspierał bł. Jan Paweł II, zrodziła się 15 lat temu podczas II Światowego Spotkania Rodzin w Rio de Janeiro (1997 r.). W czasie pielgrzymki do Ziemi Świętej w roku Wielkiego Jubileuszu 2000 roku Janowi Pawłowi II został przedstawiony model projektu, a papież Benedykt XVI w 2009 r. pobłogosławił w Nazarecie kamień węgielny pod Centrum. W homilii nawiązując do tego wydarzenia poprosił wszystkich chrześcijan o wspólną modlitwę, „żeby ten ośrodek wspierał silne życie rodzinne w tym regionie, by umacniał rodziny i spieszył im z pomocą wszędzie, zachęcając je do wypełniania ich niezastąpionej misji w społeczeństwie (Nazaret, 14. 05. 2009).

Międzynarodowe Centrum Rodziny jest promowane przez Papieską Radę ds. Rodzin, działającą przy Stolicy Apostolskiej. Jego realizację powierzono fundacji założonej na prawie papieskim i kierowanej przez Ruch Odnowy w Duchu Świętym. Odpowiedzialność za Centrum zostanie powierzona międzynarodowej obsłudze, która zadba o realizację specyficznego programu formacyjnego dla rodzin, odpowiednie przyjęcie pielgrzymów oraz planowanie różnorakich inicjatyw duszpasterskich. „Jest to papieska instytucja, w której Ruch Odnowy w Duchu Świętym będzie prowadził posługę animacji”, wyjaśnił Salvatore Martinez, przewodniczący wspólnoty. „Pragniemy stworzyć – dodał – jak najbardziej międzynarodową atmosferę. W Centrum zamieszka wielojęzyczna wspólnota osób konsekrowanych, którą będzie wspierał zespół wolontariuszy z Ruchu Odnowy w Duchu Świętym”.

Nazaretańskie Centrum Rodziny ma w programie realizację trzech głównych celów. W pierwszej kolejności, jak precyzuje Martinez, „ma być to skarbnica tego wszystkiego co piękne, słuszne i prawdziwe w nauczaniu Kościoła katolickiego o rodzinie”. Raz w roku będą organizowane tygodniowe sympozja na temat rodziny przy współpracy konferencji episkopatów z całego świata, uniwersytetów katolickich oraz ruchów kościelnych. Drugim zadaniem będzie promowanie dialogu ekumenicznego i międzyreligijnego w oparciu o podstawowe wartości rodziny. Nazaret jest bardzo odpowiednim miejscem, nie tylko ze względu na wzór życia Świętej Rodziny, ale także dzięki swojej strukturze społecznej, w której chrześcijanie różnych Kościołów sąsiadują ze społecznością muzułmańską i żydowską. Trzecim zadaniem Centrum ma być wspieranie najbiedniejszych rodzin w Ziemi Świętej. Ten społeczny aspekt ma uchronić lokalną wspólnotę chrześcijańską przed pokusą wyjazdu za granicę.

Prace przy budowie Centrum powinny rozpocząć się w przyszłym roku. Większość dokumentacji jest już zatwierdzona przez władze miasta, a ostatnie pozwolenia powinny zostać podpisane jeszcze w tym roku. Centrum powstanie na szczycie wzgórza, które dominuje nad najstarszą część Nazaretu z bazyliką Zwiastowania Pańskiego. Lokalizacja pozwoli na podziwianie krajobrazów Galilei ze Wzgórzem Przepaści, Górą Tabor aż po Góry Karmelu. Centrum będzie przystanią duchowości i duszpasterstwa rodzin zarówno z Ziemi Świętej jak również z całego świata. Ma mieścić się w nim Ośrodek Duszpasterstwa Diecezjalnego oraz siedziba międzynarodowego komitetu wpierającego rodziny zwłaszcza na Bliskim Wschodzie. Projekt przewiduje audytorium i kościół na 500 miejsc, około 100 pokoi gościnnych dla rodzin, aule spotkań oraz sale zabaw dla dzieci.

Wszystko zaczęło się w Nazarecie i z Nazaretu wyjdzie odnowa rodziny. Ta myśl od początku przyświecała idei stworzenia Międzynarodowego Centrum Rodziny przy Grocie Zwiastowania i sanktuarium domu Świętej Rodziny, która jest wzorem chrześcijańskiego życia rodzinnego. Patrząc na przykład Maryi, Józefa i Jezusa, w jeszcze pełniejszy sposób możemy docenić świętość każdej rodziny.

jk


© CRT 2012